Парламент підтримав встановлення нового Митного тарифу України

Класифікацію, опис, додаткові одиниці виміру та обліку окремих товарів змінено. Відповідне рішення прийнято Верховною Радою України 4 червня 2020 року при затвердженні нового Митного тарифу України (законопроект №3228) в першому читанні та в цілому. При цьому ставки ввізного мита на товари залишаються не змінними.

В основу Митного тарифу покладено версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, побудовану на базі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, з урахуванням зобов’язань в рамках Світової організації торгівлі.

Основними цілями Закону, окрім гармонізації законодавства, є запровадження можливості зіставлення митної статистики України та країн-торгових партнерів, стандартизація зовнішньоторговельної документації. Окрім того, документ направлений, зокрема, на усунення розбіжностей в товарних кодах країни-експортера та України, що сприятиме спрощенню та прискоренню здійснення митних процедур під час митного оформлення товарів, що імпортуються.