Мінінфраструктури затвердив фінансовий план ДП «Ренійський морський торговельний порт» на 2020 рік (зміни)

Прийняті зміни дозволять погасити заборгованість по: товарам, послугам на 2976 тис.грн.; заробітній платі – на 8667 тис.грн.; платежам перед бюджетом – на 28553 тис.грн.

Відповідно до пояснювальної записки: “У коригованому фінансовому плані на 202 рік змінено прогнозний план відчуження основних засобів, який збільшить доходи до 106404 тис.грн. при цьому збільшаться витрати до 104395 тис.грн. За рахунок проведеної дооцінки групи основних засобів “Машини і механізми” витрати підприємства на амортизацію стали 15620 тис.грн., що на 14675 тис.грн.більше в порівнянні з раніше затвердженим фінансовим планом. Чистий фінансовий результат залишиться на тому ж рівні. План відчуження основних засобів свідчить, що “стартова ціна майна встановлюється на рівні його балансової вартості”. Тому очікувані доходи від продажу ПК на рівні залишкової вартості.
Вищевказане надасть можливість ДП “Ренійський морський торговельний порт” ліквідувати заборгованість з оплати праці, уникнути нарощення боргових зобов’язань по платежам до бюджету, стабілізувати господарську діяльність підприємства та отримати позитивний фінансовий результат. Так збільшення надходження грошових коштів від продажу основних засобі на 42196 тис.грн.дасть можливість погасити заборгованість по: товарам, послугам на 2976 тис.грн.; заробітній платі – на 8667 тис.грн.; платежам перед бюджетом – на 28553 тис.грн.”

Фінансовий план ДП «Ренійський морський торговельний порт» на 2020 рік