Міністерство юстиції шукає кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Уповноваженого із захисту державної мови Міністерство юстиції України повинно визначити нового кандидата на посаду мовного омбудсмена.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» керівник Міністерства юстиції України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, а також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабінету Міністрів України по одній кандидатурі на посаду Уповноваженого. Кабінет Міністрів України призначає на посаду Уповноваженого та звільняє його з посади.

Завданнями Уповноваженого є захист української мови як державної; захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених відповідним Законом, на всій території України та усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою. Він здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб.

Кандидатом на посаду Уповноваженого може бути рекомендовано громадянина України віком не молодше 35 років на день подання, який має вищу освіту, володіє державною мовою та англійською мовою, має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови та здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнями виконувати відповідні посадові обов’язки.

Кандидатом на посаду Уповноваженого не може бути рекомендовано особу, яка була притягнута до відповідальності за порушення вимог цього Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; брала участь у спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції України і встановленій конституційній процедурі.

Уповноважений не є державним службовцем.

Уповноважений не може мати представницький мандат; займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту); входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; бути членом політичної партії (частини перша – четверта статті 49, частини перша, друга, четверта, п’ята, тринадцята статті 50, стаття 51 Закону).

Резюме надсилати на електронну пошту: press@minjust.gov.ua до 22 травня 2020 року.