Прийнято Закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”

У законі враховані пропозиції Комітету з питань бюджету, якими, зокрема:

– виключено статті 28 і 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо можливості здійснення понадпланових державних запозичень;

– уточнено редакцію статті 29 Закону щодо обмеження максимального розміру оплати праці працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи влади), поширивши зазначене обмеження також на народних депутатів України, суддів, прокурорів та інших осіб, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

– виключено зміни показників доходів та видатків спеціального фонду державного бюджету на 2020 рік в частині джерел формування і напрямів використання державного дорожнього фонду.

Законом збільшено на 2 млрд. гривень доходи загального фонду державного бюджету за кодом 21020000 «Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України “Про Національний банк України”» – з 40,7 млрд грн до 42,7 млрд грн, що відповідає обсягу перерахованих Нацбанком відповідних коштів до державного бюджету на початку квітня п.р. (на підставі затвердженої Радою НБУ річної фінансової звітності).

Законом зменшено видатки загального фонду державного бюджету, за новою бюджетною програмою «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та їх наслідками» (код 3511380), на 32,39 млрд грн (з 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн) із спрямуванням таких коштів у першу чергу безпосередньо за напрямами використання коштів цього Фонду.

Законом виділено кошти Міністерству охорони здоров’я у сумі 15,8 млрд. грн. за бюджетною програмою «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» (код 2308060) для здійснення додаткових доплат до зарплати медичних та інших працівників на виконання підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ законів України від 17.03.2020 р. № 530-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та № 533-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Міністерству соціальної політики виділено кошти у сумі 10 млрд. грн. за бюджетною програмою «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду» (код 2506080) та у сумі 0,6 млрд грн. за бюджетною програмою «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» (код 2501030) для здійснення додаткових виплат пенсіонерам та деяким іншим категоріям населення.

Законом передбачено часткове відновлення видатків загального фонду державного бюджету за окремими бюджетними програмами, насамперед, щодо державного фонду регіонального розвитку (у сумі 4,9 млрд грн), в галузі освіти, науки, культури, спорту, охорони здоров’я, а також у зв’язку з фактичним проведенням платежів у січні-березні п.р. за деякими видатками у більших обсягах, ніж передбачені скорочені обсяги відповідних видатків.

Законом внесено зміни до статті 28 Закону щодо включення додаткового напряму використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та їх наслідками – про надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від такої хвороби, що пов’язано з виконанням робіт з її ліквідації, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Законом уточнено редакцію положення щодо обмеження місячної винагороди і зарплати керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період дії карантину шляхом викладу такого положення як норми прямої дії, а не як доручення Уряду переглянути відповідні умови оплати праці.

Законом доповнено Закон України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” положеннями, зокрема, про:

– незастосування тимчасово, до 01.01.2021 р., абзацу другого пункту 3 розділу ІІ Закону України від 14 .11.2019 р. № 293-IX “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” про доручення Уряду вжити заходів щодо створення і забезпечення діяльності Боргового агентства у зв’язку із скороченням у законопроекті № 3279 видатків загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом» (код 3508010) у повному обсязі;

– надання Мінфіну права здійснювати правочини з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, за рахунок здійснення понадпланових державних запозичень, що пояснюється необхідністю зниження ризиків, пов’язаних з ймовірністю збільшення витрат за державними деривативами у майбутньому;

– відтермінування подання декларацій за минулий рік особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період не пізніше останнього числа місяця, наступного за місяцем, в якому відміняється карантин, /згідно з чинною нормою – до 1 червня 2020 року/;

– зупинення тимчасово, на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни, проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на такі посади за результатами конкурсу, а також визначення особливостей здійснення у цей період відповідних призначень;

– можливість здійснення державного фінансового контролю підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких є частка, що належить суб’єкту господарювання державного сектору економіки, шляхом внесення відповідних змін до частини першої статті 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»;

– зупинення державного фінансового забезпечення статутної діяльності політичної партії у разі подання політичною партією заяви про часткову відмову (на строк: один, два, три квартали або на рік) та уточнення норми про строки подання звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичних партій в умовах карантину шляхом внесення відповідних змін до статей 17-3 і 17-7 та пункту 5 розділу VI Закону України «Про політичні партії в Україні»;

– уточнення окремих норм щодо надання допомоги по частковому безробіттю і допомоги по безробіттю на період карантину;

– незупинення на період дії карантину виплати пенсії по інвалідності у випадку пропуску строку повторного огляду особою з інвалідністю, що отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

– уточнення норми щодо здійснення плати за користування нерухомим майном під час карантину шляхом внесення відповідних змін до пункту 14 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України;

– незастосування у 2020 році положень Закону України «Про публічні закупівлі» при використанні коштів державного бюджету на надання державної підтримки телерадіокомпаніям, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги (товариство з обмеженою відповідальністю “Телевізійна компанія “Атлант-СВ”)”;

Закон прийнято з внесенням техніко-юридичних і редакційних правок.

Проект Закону зареєстровано за №3279.