У Комітеті з питань екологічної політики та природокористування спільно з представниками Міністерства енергетики та захисту довкілля триває робота над законопроектами №30913091-1 «Про державний екологічний контроль».

Проекти спрямовані на захист довкілля, життя та здоров’я людини, а також поліпшення стану довкілля, гарантування екологічної безпеки та збереження природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні. Законопроекти покликані створити чіткий та зрозумілий порядок гарантування ст. 13, 16, 50, 66 Конституції України та досягнення сталого розвитку.

Проект Закону №3091-1 регулює суспільні відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства у сфері екологічної, радіаційної та біологічної безпеки, оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, поводження з відходами (зокрема, небезпечними відходами), поводження з пестицидами та агрохімікатами, під час використання й охорони компонентів довкілля (земель, ґрунтів, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, внутрішніх морських вод України та територіального моря, морського середовища, водних біоресурсів, інших природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України), ведення мисливського господарства та здійснення полювання, збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, об’єктів природно-заповідного фонду та інших природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні, формування, збереження і використання екологічної мережі.

Комітет з питань екологічної політики та природокористування запрошує народних депутатів, представників центральних органів виконавчої влади, профільних громадських організацій, асоціацій, експертів долучитися до підготовки до розгляду законопроектів на засіданні Комітету.

Письмові пропозиції, зауваження та коментарі до законопроектів з коротким обгрунтуванням приймаються до 14 квітня 2020 року на електронні адреси, вказані на сайті Комітету.

Пропозиції до тексту законопроектів мають бути оформлені у вигляді порівняльної таблиці із зазначенням авторства та засобів зв’язку. Після опрацювання надісланих пропозицій буде проведено ряд тематичних обговорень.