Україна з початку року експортувала агропродукції на 3,7 млрд долларів США

За перші два місяці поточного року експорт агропродовольчої продукції з України склав 3,7 млрд $, що на 8% більше ніж за аналогічний період минулого року. 

Разом з тим, імпорт зазначеної продукції за аналогічний період зріс на 16% і склав 1,1 млрд $. В цілому зовнішньоторговельний баланс агропродовольчої продукції склав 2,6 млрд $, що свідчить про те, що Україна є нетто-експортером цієї продукції. Експорт продукції АПК займає вагому частку в структурі торгівлі України. За січень-лютий 2020 року частка агропродовольчої продукції в структурі загально експорту склала 46%, у той час як частка імпорту склала лише 12%.

У товарній структурі експорту найбільше зросли поставки з України олії на 31% або 229 млн $. Нарощення поставок відбулася за рахунок збільшення експорту: соняшникової олії на 179 млн $  (+26%), ріпакової олії  на 25 млн $  ( в 23 рази), соєвої олії на 17 млн $  (+66%). Частка категорії жири та олії в загальній структурі експорту агропродовольчої продукції склала 26%. Також на 8% зріс експорт  готової продукції за рахунок збільшення поставок соняшникового шроту на 32 млн $  (+16%) та цигарок на 13 млн $  (+38%). Експорт продукції рослинництва зріз лише на 1%. Найбільше по цій категорії зросли поставки кукурудзи на 167 млн $  (+14%) та ячменю на  млн $  (+79 млн $). Окремо слід зазначити, що частка продукції рослинництва в загальній структурі експорту агропродовольчої продукції з України складає 54%. Експорт продукції тваринництва скоротився на 12% або  23 млн $ , в основному внаслідок скорочення поставок молочної продукції в середньому на 24%.

У товарній структурі імпорту збільшилися закупівлі продукції рослинництва на 58 млн $  або 16% (за рахунок закупівлі цитрусових, картоплі та бананів. Також зріс імпорт готової продукції на 52 млн $  або 17% ( за рахунок імпорту шоколаду та продуктів для годівлі тварин). Імпорт продукції тваринництва зріс на 27 млн $  або 16% за рахунок закупівлі сирів, риби та вершкового масла. 

«Враховуючи вищезазначене, слід розуміти, що ритмічна робота  АПК дуже важлива в умовах карантинних обмежень, оскільки частка агропродовольчої продукції в загальній структурі експорту становить 44% і саме АПК є одним з «драйверів» української економіки та  основним джерелом надходження валюти. Варто зазначити, що необхідності обмеження зовнішньоторговельних операцій немає, оскільки це може негативно вплинути як на економіку країни за рахунок зменшення валютних надходжень, так і на продовольчу безпеку», – підсумовує Роман Сластьон, генеральний директор УКАБ.