Згідно статуту державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та рішення Наглядової ради від 17 січня 2020 року,оголошується відбір кандидатур на посаду голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Назва компанії: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (ДП «АМПУ»)

Адреса: 04070, Україна, м. Київ,пл. Контрактова, 10 А

ДП «АМПУ» — одне з найбільших державних підприємств, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України.

АМПУ створена в 2013 році в результаті реформи морської галузі України для управління державним майном в морських портах країни і його ефективного використання, створення механізмів для залучення інвестицій в портову інфраструктуру для її розвитку і стабільної роботи бізнесу. АМПУ входить в сферу управління Міністерства інфраструктури України і об’єднує українські морські порти та інші інфраструктурні елементи, одночасно сприяючи розвитку і конкурентоспроможності кожного з них.

Місія ДП «АМПУ» — сприяння розвитку морської транспортної інфраструктури України та підвищення конкурентоспроможності морських портів України в Чорноморсько-Азовському басейні шляхом забезпечення створення сприятливих умов для здійснення господарської діяльності морських терміналів, а також підприємств, основна продукція та/або сировина яких є об’єктом експортно-імпортних операцій та обслуговується як вантаж у морських портах.

Основні цілі діяльності ДП «АМПУ» поділяються на комерційні цілі та некомерційні цілі.

До комерційних цілей діяльності підприємства належать:

— Надання послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії морського порту для їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки, забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин;

— Надання спеціалізованих послуг у морських портах.

До некомерційних цілей діяльності ДП «АМПУ» належать:

— Утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, закріпленого за ним на праві господарського відання, у томучислі, модернізація, ремонт, реконструкція та будівництво гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури;

— Організація та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів портової інфраструктури державної власності, у тому числі гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки мореплавства, розташованих у межах території та акваторії морського порту;

— Організація та забезпечення безпеки мореплавства.

Більше інформації щодо діяльності ДП «АМПУ»:  http://www.uspa.gov.ua/pro-pidpriemstvo/firmova-grafika-ta-reklamni-materiali-prezentatsiji 

Фінансова звітність ДП «АМПУ»:  http://www.uspa.gov.ua/finansova-zvitnist 

Нещодавнозавершено розробку та незабаром буде затверджена нова Корпоративна стратегія ДП «АМПУ»до 2025 року.Для реалізації нової стратегії необхідні три основні ініціативи: (i) корпоратизація та залучення зовнішніх та внутрішніх кредитних ресурсів та інвестицій, (ii) впровадження моделі «Портлендлорд», (iii)розвиток ефективної співпраці з портовим співтовариством.

Ключові цілі посади:

— Забезпечити корпоратизацію підприємства та перетворення в акціонерне товариство, що означає забезпечення інституційної реформи, що включає вдосконалення організації ДП «АМПУ», підвищення ефективності адміністративних процедур та створення сучасного та ефективного персоналу, включаючи сучасні управлінські інструменти;

— Поліпшення якості інфраструктури та послуг;

— Налагодити співпрацю зі всіма стейкхолдерами для досягнення стабільного розвитку портової системи;

— Забезпечити вихід держави із сегменту стивідорної діяльності через механізм концесії чи приватизації;

— Забезпечити адвокацію заміни діючих портових зборів та тарифів на такі, що розраховуються на основі «витрат+» чи ринкової кон’юнктури, а також адвокацію впровадження довгострокової передбачуваної дивідендної політики;

— Забезпечити вдосконалення планування землекористування із встановленням офіційних меж порту та посиленням контролю за відведенням портових земель;

— Забезпечити чітку та дієву анти-корупційну політику ДП «АМПУ».

Ключові обов’язки:

— Комплексне стратегічне управління ДП «АМПУ» підприємством для досягнення цільових операційних та фінансових показників, визначених в затвердженій політиці власності компанії, та визначених Наглядовою Радою ДП «АМПУ»;

— Операціоналізація стратегії розвитку підприємства та її виконання;

— Впровадження елементів філософії “безперервних покращень” (“continious improvement”) та lean-технологій для підтримки інновації, раціоналізаторських ініціатив та підвищення якості сервісу;

— Реформування та якісна трансформація підприємства шляхом впровадження сучасних бізнес-процесів та інструментів управлінняефективністю, які будуть відповідати кращим світовим стандартам;

— Забезпечення дієвого виконання заходів щодо попередження та протидії проявам корупції на підприємстві;

— Побудова сучасної системи контролінгу (систему управління витратами та їх планування) та системи управління ризиками;

— Забезпечення рівних, прозорих та конкурентних умов ведення господарської діяльності в портах для всіх підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності;

— Розробка та реалізація заходів щодо збільшення товаропотоку, в тому числі – шляхом розкриття транзитного потенціалу України;

— Здійснення підготовчих заходів в рамках запланованої корпоратизації підприємства;

— Підвищення ефективності та прозорості комерційних операцій підприємства, і як наслідок – зростання фінансових результатів. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства;

— Забезпечення операційної та фінансової стабільності підприємства;

— Поліпшення та зміцнення позитивної ділової репутації та іміджу підприємства на ринку;

— Представлення та встановлення конструктивних робочих відносин з усіма категоріями цільових аудиторій: інвесторами, клієнтами, постачальниками, комерційними банками, державними органами, місцевою владою, галузевими асоціаціями та іншими організаціями;

— Формування ефективної команди, створення умов для зростання продуктивності праці на засадах прозорої мотивації, чітких цілей та дисципліни;

— Покращення професійної підготовки персоналу, культури управління та рівня лідерства, забезпечення соціальної мобільності та кадрового резерву.

Компетенції:

— Стратегічне бачення;

— Організаційне лідерство;

— Управління змінами;

— Дипломатична мудрість.

Кандидат на посаду Голови ДП «Адміністрація морських портів України» має відповідати таким вимогам:

— Вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня. Наявність другої вищої освіти з управління та бізнес-адміністрування буде перевагою;

— Значний досвід (не менше 5 років) управління великими українськими та міжнародними компаніями з позитивною репутацією на керівних посадах (С-рівень) та успішний досвід управління змінами та реструктуризації бізнесу;

— Досвід роботи на вищих керівних посадах у міжнародних компаніях, які надають послуги з аудиту та управлінського консалтингу, а також досвід розробки та реалізації бізнес-стратегії, трансформації бізнесу та підвищення ефективності роботи, буде перевагою;

— Досвід роботи в морській галузі буде перевагою;

— Досвід успішної реалізації бізнес-стратегії, управління проектами організаційних змін (трансформація бізнес-моделей, реструктуризація бізнесу, злиття та поглинання) та досвід антикризового управління;

— Досвід ведення переговорів на високому рівні з клієнтами, постачальниками, фінансовими інститутами, партнерами, державними органами виконавчої, законодавчої влади тощо;

— Знання і розуміння правових аспектів (контракти, погодження), процедур прийняття урядових рішень та законотворчого процесу буде перевагою;

— Досвід впровадження інформаційних продуктів, що підвищують прозорість та ефективність управління підприємством;

— Бездоганна ділова репутація;

— Навички критичного мислення та орієнтованість на вирішення проблем. Вміння визначити та оцінювати можливі рішення, щоб вибрати найбільш дієздатне для конкретної ситуації;

— Високий рівень внутрішньої енергії та високу працездатність, бути орієнтованим на результат;

— Висока професійна етика та нульова толерантність до корупції;

— Інноваційний підхід;

–  Вільне володіння англійською мовою;

— Вільне володіння українською та/або російською мовами буде перевагою.

Для участі у відкритому відборі Претендент надсилає наступні документи англійською або українською мовою Компанії з підбору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ «Телент Едвайзорс») на електронну адресу   julia.diakivnych@odgersberndtson.com до 18:00 за київським часом 7 лютого 2020 року (телефон для уточнення інформації +380 44 353 38 57):

— Заяву на участь у відкритому відборі на посаду Голови ДП «АМПУ»;

Заява має бути адресована на ім’я голови Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради ДП «АМПУ» Хуртієнне Вольфганг (Hurtienne Wolfgang) та містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі наявності, шаблон додається);

— Належним чином завірену* копію документа, що посвідчує особу;

Належним чином завіреною копією вважається така, що на кожній сторінці містить слова «Згідно з оригіналом», підпис особи, прізвище та ініціали, дату, зазначені кульковою ручкою з синіми чорнилами;

— Резюме (у довільній формі);

— Мотиваційний лист;

— Згоду на обробку персональних даних (шаблон додається);

— Декларацію про відсутність конфлікту інтересів з ДП «АМПУ» (шаблон додається)

— За бажанням – перелік рекомендацій (з контактними даними осіб, здатних підтвердити ефективність кандидата);

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.Претендент несе особисту відповідальність за достовірність наданих документів та інформації.

Етапи відкритого відбору:

І етап. Подача документів претендентами на участь у відкритому відборі на електронну пошту   julia.diakivnych@odgersberndtson.com (до 18:00 за київським часом 7 лютого 2020 року).

ІІ етап. Оцінка та аналіз заяв та документів кожного претендента, що подали свою кандидатуру на конкурс. Визначення переліку Кандидатів, які запрошуються на інтерв’ю.

ІІІ етап. Інтерв’ю Кандидатів з представниками Odgers Berndtson. Вибір Кандидатів, які допускаються до наступного етапу відкритого відбору.

ІV етап. Інтерв’ю Кандидатів з Наглядовою Радою ДП «АМПУ».

Для участі у даному етапі, Кандидати додатково подають:

— Належним чином завірену копію трудової книжки особи (за наявності трудової книжки) або іншого документа, що засвідчує досвід роботи (за відсутності трудової книжки, особа може подати копії рекомендаційних листів з місця роботи із зазначенням термінів роботиабо звіт про зібрані рекомендації);

— Належним чином завірену копію документа (ів) про вищу освіту;

— Належним чином завірені копії документів про отримання додаткової освіти, знань, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов’язків;

— Копію довідки компетентного органу країни постійного місця проживання фізичної особи про відсутність судимості;

— Копію рекомендацій та інші документи на його/її розсуд;

— Своє бачення – презентацію «Сто днів роботи на посаді Голови ДП «АМПУ».

Претендент несе особисту відповідальність за достовірність наданих документів та інформації.

V етап.Визначення переможця відкритого відбору