Транспортний комітет підтримав новий текст проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт»

16 січня 2020 р. відбулося засідання підкомітету з питань морського транспорту, в якому взяли участь народні депутати України – члени Комітету,  представники  державного нагляду за безпекою на морському та річковому транспорті та Директорату безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України.

Народні депутати розглянули та підтримали внесення на розгляд Комітету проекту закону України про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА, реєстр 0010 від 21.11.2019 поданий Кабінетом Міністрів України.

Підкомітет рекомендував суб’єктам права законодавчої ініціативи відкликати на доопрацювання законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України реєстр.№ 2193 від 30.09.2019.

Народні депутати обговорили ситуацію щодо аварійної морської події, що сталася 20.11.2019 року з танкером-бункерувальником «Делфі».

Підкомітет вирішив:

– рекомендувати розглянути зазначене питання  в лютому на  одному з засідань Комітету з питань транспорту та іфраструктури;

– направити лист на Міністра Інфраструктури України  Криклія В.В. щодо надання інформації про розроблений та затверджений план заходів спрямованих на запобігання підібних ситуацій та іншу інформацію необхідну для розгляду питання на засіданні Комітету з питань транспорту та інфраструктури.v

В Комітеті з питань транспорту та інфраструктури прийняли доопрацьований  проєкт Закону України «Про внутрішній водний транспорт» реєстр. № 1182-1 від 06.09.2019 р.

11 грудня 2019 року Комітет розглянув законопроєкт 1182-1 до якого було висловлено зауваження і пропозиції від зацікавлених сторін, в тому числі і міжнародних експертів, висловив свої пропозиції і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України направити законопроєкт 1182-1 до головного комітету для підготовки на повторне перше читання.

Узагальнені пропозиції Комітету стосувалися в частині опрацювання питань щодо:

1) врахування вимог Директиви 87/540/ЄЕС від 9 листопада 1987 року про доступ до професійної діяльності оператора перевезень товарів національними і міжнародними водними шляхами, а також про взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікації для її здійснення та Директиви Європейського Парламенту і Ради 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС;

2) імплементації Директиви ЄС 2017/2397 Європейського Парламенту і Ради від 12.12.2017 про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві та про скасування директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС;

3) повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, в частині забезпечення організації ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;

4) використання внутрішніх водних шляхів для плавання і стоянки суден на безоплатній основі;

5) створення спеціального фонду Державного бюджету України для забезпечення судноплавства внутрішніми водними шляхами;

6) визначення класифікації транспортних подій, пов’язаних із судноплавством на внутрішніх водних шляхах, відповідно до міжнародної класифікації;

7) визначення вимог до систем управління безпекою судноплавства річкових портів (терміналів), а також механізми контролю за функціонуванням.

Відповідно до постанови ВРУ від 20.12.2019 № 429-IX проєкт Закону України «Про внутрішній водний транспорт» реєстр. № 1182-1 від 06.09.2019 р. було направлено до Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури для підготовки на повторне перше читання.

Комітетом з питань транспорту та інфраструктури, відповідно до статті 115 Регламенту Верховної Ради України, підготовлено законопроєкт у новій редакції, з урахуванням висновку Комітету від 11.12.2019, в якій:

1) враховані вимоги Директив ЄС №№ 87/540/ЄЕС, 2016/1629 та 2017/2397;

2) переглянуті повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, в частині забезпечення організації ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;

Крім того, контроль виконання місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді запропоновано покласти на Національну поліцію України, а технічне розслідування аварійних подій на ВВШ покласти на державну спеціалізовану експертну установу з технічного розслідування подій на транспорті, яка буде підпорядкована Кабінету Міністрів України (зазначену установу пропонується створити на базі Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, щоб не створювати нову державну установу);

3) використання внутрішніх водних шляхів для плавання і стоянки суден передбачено безоплатним;

4) для забезпечення судноплавства по внутрішнім водним шляхам передбачається створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду державного бюджету України;

5) передбачені вимоги до систем управління безпекою судноплавства річкових портів (терміналів), а також механізми контролю за їх функціонуванням.

Члени Комітету на засіданні 15 січня 2020 року прийняли рішення внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» з урахуванням вимог частини першої статті 115 Регламенту Верховної Ради України, підготовлений Комітетом з питань транспорту та інфраструктури на повторне перше читання, у новій редакції.

Народні депутати підписали новий текст  проекту Закону України «Про внутрішній водний транспорт» після ухвалення рішення.