Миколаївська філія АМПУ у 2018-2019 роках нанесла державі збитків на 275 млн.грн. – Держаудитслужба

Держаудитслужба провела фінансовий аудит діяльності Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та дослідила діяльність філій, розташованих на території Миколаївської області.

Наводимо результати аудиторських досліджень Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області про основні результати проведених заходів державного фінансового контролю за 2018 рік та січень-вересень 2019 року.

Миколаївською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (начальник Проточенко О. М.) внаслідок прийняття керівництвом у липні 2013 року управлінських рішень щодо укладання з портовими операторами (безстрокових договорів сервітуту на завідомо невигідних для філії умовах, за період з 01.01.2016 до 01.12.2017 втрачено правові підстави та можливість стягнення з портових операторів доходів за доступ до причалів в загальній сумі 195 млн гривень (з ПДВ) по розрахунках із 6-ма компаніями.

При наявності правових підстав для нарахування та стягнення з 6 портових опораторів плати за користування портовою інфраструктурою згідно з договорами сервітуту, не нараховано та не виставлено до сплати рахунків за період з 01.01.2016 до 01.12.2017 на загальну суму 21.1 млн гривень (з ПДВ).

Водночас, Миколаївською філією ДП «АМПУ» з 01.01.2016 відбувалось накопичення дебіторської заборгованості, яка за сутністю є безнадійною, не визнається дебіторами та не підтверджена актами звірок за послуги «Забезпечення доступу портового оператора до причалу», що нараховуються за тарифами, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури від 18.12.2015 .

Прийняття керівництвом філії управлінських рішень щодо звільнення працівників з порушенням трудового законодавства призвело до непродуктивних витрат фінансових ресурсів Миколаївської філії ДП «АМПУ» в загальній сумі 1 млн грн у вигляді виплати компенсації за час вимушеного прогулу,  відшкодування моральної шкоди, сплатою судових та виконавчих зборів.

Крім того, існує ризик непродуктивних витрат на суму 0,6 млн грн на аналогічні виплати за позовом головного бухгалтера централізованої бухгалтерії МФ ДП «АМПУ», задоволеного судом, на яке філією подано касаційну скаргу.

Неврегульованість взаємовідносин Миколаївської філії ДП «АМПУ» з ТОВ «МЕТАЛ СТИВІДОРИНГ КОМПАНІ» в частині користування портовою інфраструктурою спричиняє ризик непродуктивних витрат фінансових ресурсів філії в сумі 1,4 млн грн на відшкодування завданих збитків та судових витрат.

Недотримання Миколаївською філією ДП «АМПУ» умов Колективного договору (Положення про преміювання) в частині порядку визначення показників преміювання та безпідставне завищення обсягів отриманих доходів від основної діяльності при визначенні показників преміювання, спричинило додаткові витрати фінансових ресурсів на преміювання працівників у загальному обсязі 5,3 млн гривень.

З порушенням умов Колективного договору на користь об’єднаної профспілки працівників ММП, яка не є стороною Колективного договору та не має зобов’язань перед трудовим колективом Миколаївської філії ДП «АМПУ», перераховано 210,7 тис. грн, що свідчить про неефективне використання коштів.

Недоліки претензійно-позовної роботи Миколаївської філії ДП «АМПУ» в частині незабезпечення повноти та своєчасності заходів відносно боржників спричиняють ризик втрати фінансових ресурсів внаслідок втрати боржників у зобов’язаннях на суму 4,2 млн гривень.

Капітальні інвестиції у вигляді капіталовкладень у причали №6, №7, №3 (акваторія цих причалів не розташована в межах морського порту, не є єдиним майновим комплексом, а перебуває у віданні філії «Миколаївський річковий порт» АСК «Укррічфлот») на загальну суму 31 млн грн втратили актуальність та фактично не контролюються Миколаївською філією ДП «АМПУ», а відтак втратили ознаки активів. До того ж, філія не має правових підстав для нарахування і стягнення портових зборів з користувачів, які здійснюють роботи в операційній акваторії зазначених причалів, що свідчить про відсутність джерел для подальшого фінансування робіт з добудови зазначених гідроспоруд. Крім того, неліквідними визнано капіталовкладень на суму 112 тис.грн, неактуальними та економічно недоцільними – капіталовкладення на суму 385 тис. гривень.

Миколаїнською філією ДП «АМПУ» через неналежний контроль за оптимальним та ефективним використанням наявних виробничих запасів, утворено залишки запасів, які не використовувались впродовж всього періоду дослідження, на загальну суму 10,7 млн грн, з яких самою філією визнано неліквідними запасів на суму 2 млн гривень. Крім того, при наявності відповідної кількості та номенклатури виробничих запасів придбано запасів на загальну суму 530 тис.грн, що свідчить про здійснення додаткових неефективних витрат фінансових ресурсів.

Наслідком порушень Миколаївською філією ДП «АМПУ» законодавства з публічних закупівель є безпідставне відхилення найбільш економічно вигідних тендерних пропозицій та додаткові витрати фінансових ресурсів на загальну суму 392 тис. грн та ризик здійснення додаткових витрат на суму 865 тис. грн.

Крім того, філією здійснено оплату обов’язкових компенсаційних платежів за збитки, завдані водному середовищу та біоресурсам при проведенні днопоглиблення акваторії Миколаївського морського порту в сумі 1,2 млн грн, які згідно з умовами договору враховані договірною ціною та покладаються на виконавця – ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».