Ураховуючи важливе значення правової освіти в дальшій розбудові України як правової держави, вихованні у громадян поваги до закону і прав людини, з нагоди 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини, указом Президента України від 08 грудня 2008 року № 1149/2008 започатковане проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.         Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.         Державна служба морського та річкового транспорту України, як центральний орган виконавчої влади вдруге проводить у своїх стінах Всеукраїнський тиждень права, головним завданням якого є – підвищення рівня правової культури.         Проведення Всеукраїнського тижня права є особливо важливим заходом у скрутний для країни час, оскільки незважаючи на зовнішні фактори, котрі впливають на нашу країну, слід не забувати, що головне що в нас є – це Права людини. повідомляє Морська Адміністрація