Перелік питань, що виносився для обговорення на конференції: розвиток нових технологій радіозв’язку і навігації та перспективи їх впровадження на морському флоті; електронна картографічна навігаційна і інформаційна система (ЕКНІС). Практичні питання її застосування і впровадження замість паперових карт; морські радіолокаційні системи, застосування широкосмугових РЛС, сучасні дослідження у напрямі формування і обробки радіолокаційних сигналів; автоматичні інформаційні системи (АІС); використання АІС задля безпеки, пошуку та рятування, космічного моніторингу суден; розвиток річкових інформаційних служб. Участь України в проектах вдосконалення РІС; електронний супровід вантажних документів; обговорення Будапештської Конвенції про оформлення документів щодо перевезення вантажів та ін.

                 У роботі конференцій взяли участь представники інспекцій, портів, підприємств забезпечення морської безпеки, навігації і зв’язку, класифікаційних суспільств і центрів сертифікації, учбово-тренажерних центрів, навчальних закладів, підприємств морської галузі.

                 Матеріали ХХ науково-технічної конференції «Практичні проблеми розвитку морського радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації, річкової інформаційної служби та кібербезпеки на морському транспорті», будуть розміщені у збірнику Одеського відділення морської техніки, науки і технологій  Великої Британії (IMarEST).