ДП «Адміністрація морськихпортів України» одним з перших державних підприємств завершило перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). 27 вересня2019 року ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», що є незалежним членом міжнародної мережі Baker Tilly International, закінчено аудиторську перевірку та складено звіт незалежного аудитора щодо попередньої фінансової звітності АМПУ за 2018, складеної за МСФЗ.

«Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності є необхідним кроком для компаній, чия стратегія розвитку передбачає максимальну прозорість та плідну співпрацю з іноземними інвесторами та фінансовими інститутами. Ми неодноразово обговорювали це питання з членами Наглядової ради АМПУ і їм буде надано аудиторський звіт. Крім цього, перехід на міжнародні стандарти – це обов’язкова вимога чинного законодавства, в рамках приведення його у відповідність до директивЄС. Мені дуже приємно, що АМПУ одне з перших державних підприємств, які мають суспільний інтерес, змогла здійснити перехід на міжнародні стандарти звітності»,— зазначив заступник голови АМПУ з економіки Микола Полторацький.

Він також додав, що перехід на МСФЗ робить Адміністрацію морських портів України більш відкритою та зрозумілою для світового бізнесу, який звик працювати за міжнародними стандартами. Завдяки цьому можливості державного підприємства по залученню фінансування для реалізації крупних інвестиційних проектів будуть значно розширені.

До дорожньої карти переходу АМПУ на МСФЗ було включено декілька основних етапів. В першу чергу було проведено діагностику відмінностей між національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (НП©БО) та МСФЗ. Потім була розроблена облікова політика АМПУ. Переоцінка основних засобів дозволила формувати звітність за міжнародними стандартами за справедливою вартістю майна станом на дату переходу на МСФЗ. Трансформація данихза порівняльний (попередній) період для складання першої фінансової звітності за міжнародними стандартами супроводжувалась навчанням співробітників АМПУ із залученням викладачів-практиків компаніїPwС, яка входить до четвірки провідних аудиторських компаній світу.

Фінальним етапом в комплексному проекті переходу на МСФЗ став аудит попередньої фінансової звітності АМПУ за 2018, складеної за МСФЗ. Згідно з висновком аудиторської компанії ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» попередня фінансова звітність АМПУ за 2018 в усіх суттєвих аспектах складена відповідно до МСФЗ.

Нещодавно АМПУ оголосило в електронній системі закупівель ProZorroконкурс за підсумками якого буде обрано компанію, яка буде здійснювати незалежний аудит фінансової звітності підприємства за 2019–2021 роки. Як зазначив раніше, керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс, відкритість річної фінансової звітності з відповідним висновком незалежного аудитора є вимогою чинного законодавства та черговим кроком до подальшої корпоратизації АМПУ.