Підготовлено проект Правил розробки та затвердження робочої технологічної документації в портах України

ДП «Науково-дослідницький проектно-конструкторський інститут морського флоту України» (ДП «УкрДНІМФ») на замовлення ДП «АМПУ» розробило проект Правил розробки та затвердження робочої технологічної документації в портах України. Найближчим часом документ буде представлено для громадського обговорення.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють надання послуг у морських портах України, у відповідності з національним законодавством та міжнародними нормами, повинні надавати послуги із забезпеченням вимог безпеки. Одним із документів, який регулює додержання норм безпеки при здійсненні вантажних операцій, є технологічна документація.

На сьогодні питання розробки та затвердження технологічної документації в портах регулюється документом часів СРСРРД 31.40.22–86 «ЕСТПП МП. Правила разработки рабочей технологической документации в портах Минморфлота». Положення цих правил застаріли та потребують вдосконалення та приведення у відповідність з національним законодавством та міжнародними вимогами.

Проект Правил розроблено для ДП «АМПУ», портових операторів, організацій та підприємств всіх форм власності, які відповідно до національного законодавства повинні розробляти робочу технологічну документацію на технологічні процеси перевантаження комерційних вантажів на територіях та акваторіях морських портів України. Правила створені з метою встановлення єдиного порядку розробки та затвердження такої документації.

Проект Правил включає в себе загальні вимоги до розробки, внесення змін та затвердження робочої технологічної документації; вимоги до викладання змісту робочої технологічної документації та варіанти структур робочих технологічних карт.

Також проектом Правил встановлюються норми щодо:

— організації, проведення перевантажувальних процесів, регламентації їх оптимальних параметрів з використанням сучасного підйомно-транспортного устаткування та перевантажувальних машин;

— обґрунтованої розстановки персоналу, підйомно-транспортного обладнання, перевантажувальних машин на всіх ланках технологічного процесу для досягнення рівномірного їх завантаження, раціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів;

— забезпечення умов зберігання гідротехнічних споруд, підйомно-транспортного обладнання та допоміжних технічних засобів;

— дотримання вимог охорони праці, техногенної, екологічної безпеки, викладених в державних, галузевих нормативних документах, а також документах, що діють на підприємствах.

Прийняття Правил забезпечить:

— оптимізацію процесів поводження зі всіма видами комерційних вантажів на перевантажувальних комплексах;

— удосконалення систем управління охороною праці, екологічною, техногенною безпекою при перевантаженні всіх видів комерційних вантажів у портах;

— визначення порядку взаємодії адміністрацій морських портів, портових операторів, при поводженні останніх з комерційними вантажами з допустимим антропогенним навантаженням на довкілля та запобіганням штрафним санкціям з боку контролюючих органів.

Прийняття зазначеного проекту Правил є органічним продовженням реформи портової галузі, що розпочалася з прийняттям Закону України «Про морські порти України».