Звіт про роботу 101 сесії Комітету безпеки мореплавання (КБМ)

З 5 по 14 червня 2019 року в штаб-квартирі Міжнародної морської організації (ІМО) проходила 101 сесія Комітету безпеки мореплавання (КБМ). У складі делегації Міжнародної асоціації морських університетів (МАМУ), що брала участь в роботі 101 КБМ, був старший викладач кафедри «Управління судном» НУ «ОМА» Жуков Д.С. В роботі КБМ брали участь делегації країн членів ІМО, представники міжурядових та неурядових організацій.

Порядок денний складався з 24 питань: затвердження порядку денного; рішення органів ІМО; розгляд і прийняття обов’язкових документів; заходи щодо підвищення морської охорони; нормативно-правове регулювання використання Морських автономних надводних суден (MASS); конструктивні цільові стандарти споруджуваних судів; заходи безпеки для не конвенційних суден, які експлуатуються в полярних водах; розробка додаткових заходів безпеки суден, що використовують мазут; перевезення вантажів і контейнерів (доповідь п’ятої сесії Підкомітету); впровадження документів ІМО (доповідь п’ятої сесії Підкомітету); навігація, зв’язок, пошук і порятунок (доповідь шостої сесії Підкомітету); проектування і будівництво суден (доповідь шостої сесії Підкомітету); запобігання забруднення з суден і відповідальність (питання виділені з шостої сесії Підкомітету); суднові системи та обладнання (доповідь шостої сесії Підкомітету); впровадження Конвенції ПДНВ; створення потенціалу для впровадження нових вимог; формалізована оцінка ризику; піратство і озброєний грабіж суден; небезпечна міграція морем; застосування методів роботи Комітету; робоча програма; вибори Голови та Віце-Голови на 2020 рік; інші види діяльності; утвердження доповіді 101 сесії Комітету.

Для обговорення було представлено 142 робочих документа.
Зі вступним словом, в день відкриття засідання, виступив генеральний секретар ІМО Кітакамі Лім (Mr. Kitack Lim). Свій виступ Кітакамі Лім почав зі слів співчуття сім’ям, загиблих в катастрофі на річці Дунай в Будапешті. Далі він зазначив, що в минулому році ми святкували 70-річчя ІМО і відзначали міжнародний день моряка, під девізом «Краще судноплавство для кращого майбутнього».

Цього року міжнародний день моряка буде проходити 26 вересня, під девізом «Посилення впливу жінок в морському співтоваристві», такий девіз важливе підтвердження значного внеску жінок в морську індустрію.

Серед найбільш важливих питань порядку денного Кітакамі Лім зазначив наступні: нормативно-правове регулювання використання Морських автономних надводних суден (Maritime Autonomous Surface Ships, or MASS); розробка і впровадження класифікаційними товариствами цільових стандартів для споруджуваних балкерів і танкерів, відповідно до правила II-1 / 3-10 Конвенції SOLAS; розробка заходів безпеки при використання мазуту.
Питання піратства, збройних атак суден і небезпечної міграції, також, залишаються на порядку денному міжнародного морського співтовариства.

За минулий 2018 рік зафіксовано 223 випадки піратських нападів на судна, що на 9% більше подібних інцидентів у 2017 році (204). Кітакамі Лім звернув увагу на велику роботу, виконану під час засідань різних підкомітетів ІМО передують проведенню КБМ. Була відзначена робота підкомітету з людського фактору, підготовці і несення вахти (HTW) щодо реалізації Конвенції ПДНВ та формуванні «Білого списку».

Відносно нових питань для внесення до порядку денного майбутніх засідань ІМО: було зареєстровано 21 пропозиція, – це найбільша кількість пропозицій за останні 15 років.
МАМУ спільно з делегацією Філіппін підготували і представили для розгляду документ MSC 101/21/ Пропозиція про необхідність включення до порядку денного питання про підвищення якості підготовки на борту для майбутніх офіцерів /

Також з питання підготовки на борту делегацією Мексики був представлений документ MSC 101/21/18/ Пропозиція про необхідність включення до порядку денного питання про обов’язкову морську практику для кандидатів згідно вимог Конвенції ПДНВ /
В результаті обговорення ці питання включені до порядку денного наступного підкомітету з людського фактору, підготовки і несення вахти (HTW7).

В період роботи КБМ 101 були створені три робочі групи:
1. Нормативно-правове регулювання використання MASS;
2. Розробка заходів безпеки суден при використанні мазуту;
3. Цільові стандарти для споруджуваних судів.

В результаті роботи 101 засідання КБМ було запропоновано і прийнято 38 нових Резолюцій КБМ ІМО, доповнень до діючих Конвенцій і Кодексів ІМО; розроблено та схвалено 16 нових циркулярів КБМ ІМО; розглянуто і схвалено доповнення до 18 існуючих циркулярів КБМ ІМО.
Дані документи внесли доповнення та зміни, як в уже існуючі конвенції і документи ІМО, так і послужили підставою для вступу в силу вимог нових інструментів міжнародної морської організації.
102 засідання КБМ буде проведено 10-22 Мая 2020 року, 103 засідання КБМ – в листопаді 2020 року.