Оцінка результативності постанови МІУ «Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню»

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 № 405 «Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню».

 Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними показниками результативності цього регуляторного акта є відсутність пропозицій та зауважень від юридичних, фізичних осіб та органів виконавчої влади, що свідчить про доцільність впровадження регуляторного акта, оскільки цим актом встановлюється перелік спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 На підставі результатів періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація сприяє належному врегулюванню питання щодо державного регулювання спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій.