Відбувся багатосторонній діалог щодо розвитку управління сталим інфраструктурним циклом в Україні на основі стандартів та передових практик Європейського Союзу

20 травня 2019 року заступник Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань взяв участь у багатосторонньому діалозі щодо розвитку управління сталим інфраструктурним циклом в Україні на основі стандартів та передових практик Європейського Союзу, який пройшов в Представництві Європейського Союзу в Україні.Віктор Довгань подякував Представництву ЄС за підтримку з метою покращення показників транспортної галузі та інфраструктури в Україні та окреслив основні положення проекту Стратегії реформування управління циклом інфраструктурного проекту в Україні та Комплексного плану дій (2019-2023). Так, метою стратегії є підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України та поглиблення європейської інтеграції через:
вдосконалення управління циклом інфраструктурного проекту;
усунення перешкод для ефективного та дієвого планування, підготовки і реалізації проектів транспортної інфраструктури;
оцінку реалізованих проектів з метою покращення наступних.
Затвердження Стратегії реформування управління циклом інфраструктурного проекту в Україні на 2019 – 2023рр. та Комплексного плану дій для реалізації Стратегії забезпечить:
сталу систему планування та відбору проектів, побудовану на аналізі, який враховує всі чинники – зокрема економічні, технічні, правові та часові фактори;
розрахунок витрат життєвого циклу для об’єкту будівництва;
впровадження плану управління якістю;
розробку проектів регіональної транспортної інфраструктури відповідно до національної стратегії;
ефективне використання та структурування міжнародно визнаних практичних підходів з метою відповідності контрактам за законодавством ЄС у сфері закупівлі;
прискорення повної інтеграції України до Європейської транспортної мережі TEN-T;
збільшення обсягів інвестицій у будівництво об’єктів транспортної інфраструктури та кількості проектів, реалізованих за кошти міжнародних фінансових організацій;
зменшення термінів реалізації проектів транспортної інфраструктури;
підвищення мобільності вантажів та населення;
поліпшення інтермодальністі транспортної інфраструктури;
підвищення професійної кваліфікації відповідальних виконавців у будівництві (взаємне визнання кваліфікації між ЄС та Україною);
підвищення прозорості та прогнозованості реалізації інфраструктурних проектів;
підвищення безпеки об’єктів транспортної інфраструктури.
Міністерство та підпорядковані йому установи та організації наразі завершують підготовку проекту стратегії та плану дій, які будуть затверджені відповідним розпорядження Кабінету Міністрів України.