Депутатське об’єднання «За розвиток річок України» починає лобістську кампанію проекту Закону України, який дозволить судновласникам повертати акциз на паливо

Громадська спілка «За відродження річки Дніпро, як головної транспортної артерії України» (керівник якої є робітником ТОВ СП “Нібулон”) за дорученням депутатського об’єднання “За розвиток річок України” (головою міжфракційного об’єднання, є народний депутат Андрій Вадатурський, син директора ТОВ СП “Ніблон” Олексія Вадатурського) звернулась до Української зернової асоціації (до якої також входить ТОВ СП “Нібулон”) з прохання підтримати внесення змін до податкового Кодексу.

До нашої громадської спілки звернулося міжфракційне депутатське об’єднання «За розвиток річок України» із проханням підтримати розроблений ними проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації Директиви Ради 2003/96/ЄС в частині відновлення конкурентоспроможності судноплавства України на внутрішніх водних шляхах» (далі – законопроект).

Нашою громадською спілкою уважно і ґрунтовно проаналізовано положення законопроекту, і ми цілком та повність підтримуємо таку законодавчу ініціативу з огляду на таке.

Зазначений законопроект розроблений з метою відродження річкового судноплавства, здешевлення логістики перевезень, перш за все, сільськогосподарської продукції, зняття критичних перевантажень з залізниці та автотранспорту, зокрема, у період збору врожаю, а також законопроект розроблений у відповідності до статей 351 та 353 додатку XXVIII Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, статті 8 (2) Директиви Ради 2003/96/ЄС та Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, що затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р.

Прийняття зазначеної законодавчої ініціативи:

1)   забезпечить, у найближчі 10 років, збільшення перевезень сільськогосподарської продукції річковим транспортом на 10 млн.т, що в умовах хронічного дефіциту локомотивів і вагонів, а також проблем із станом автомобільних доріг, стає визначальним фактором для подальшого розвитку АПК;

2)  сформує, економію на утриманні автодоріг до 10 млрд.грн. щороку, при перенесенні 10 млн.т з автомобільних доріг на внутрішні водні шляхи;

3)    значно поліпшить екологію в Україні, через скорочення викидів С02 від перевезення сільськогосподарської продукції.

Перенесення вантажів на річковий транспорт відновить роботу і суднобудівельних заводів, що створить додаткові робочі місця та забезпечить довгострокові інвестиції в економіку України. Так, за розрахунками Центра Транспортних Стратегій сприяння попиту на суднобудування створить 8,3 тис. нових робочих місць, забезпечить $732 млн. відрахувань до бюджетів, сформує $4,4 млрд. надходжень в економіку, зокрема зростання попиту на суміжні галузі – у сумі $2,6 млрд., фонд нової заробітної плати в обсязі $1 млрд.

Варто також відмітити, що дана законодавча ініціатива за розрахунками ДФС призведе до втрати Державним бюджетом України близько 286 млн. грн. акцизних податків на паливо для внутрішнього водного транспорту при вантажопотоці в 10 млн т, однак Світовий Банк підкреслює, що зменшення вартості логістики призведе до збільшення конкурентоздатності товарів на міжнародних ринках, що може додати кілька відсотків ВВП.” – йдеться у зверненні Президента громадської спілки «За відродження річки Дніпро, як головної транспортної артерії України»  В.Г. КЛИМЕНКО.

Зокрема пропонується додати у податковий Кодекс наступну норму, яка дозволить отримувати судновласникам відшкодування акцизного податку на паливо:

“де14.1.212¹ Реєстр заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку – реєстр відомостей щодо заяв судновласників про повернення сум відшкодування, розрахунків сум відшкодування та повернутих узгоджених сум відшкодування акцизного податку з обсягів нафтопродуктів, що використані в якості палива для водного транспорту у каботажному плаванні відповідно до пункту 229.9 статті 229 цього Кодексу, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, в електронному вигляді згідно з наданими судновласниками електронними документами;”

А також додати пункт 229:

229.9. Особливості оподаткування нафтопродуктів, що використовуються в якості палива для водного транспорту у каботажному плаванні.

229.9.1. Суми акцизного податку з обсягів нафтопродуктів (важких дистилятів – код 2710194300 згідно з УКТ ЗЕД), використаних судновласниками в якості палива для водного транспорту у каботажному плаванні на внутрішніх водних шляхах (крім випадків використання суден для особистих цілей), підлягають відшкодуванню таким судновласникам.

Використанням в особистих цілях вважається використання суден в будь-яких інших цілях, ніж в цілях перевезення та/або перевантаження (перевалки) вантажів, пасажирів, багажу та/або пошти, обслуговування інших суден, будівництва, ремонту або обслуговування об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.

229.9.2. Відшкодування акцизного податку може бути надано судновласнику лише щодо обсягів палива, використаного у каботажному плаванні суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України, та незалежно від того, чи зареєстрований такий судновласник платником акцизного податку.

229.9.3. Судновласник, який має право на отримання відшкодування акцизного податку та прийняв рішення про повернення суми такого відшкодування, подає відповідному контролюючому органу розрахунок суми відшкодування акцизного податку та заяву про повернення суми відшкодування, яка відображається у розрахунку.

Розрахунок суми відшкодування акцизного податку подається до контролюючого органу в строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації судновласника.

Форма заяви про повернення суми відшкодування та розрахунку суми відшкодування акцизного податку судновласнику визначаються та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

229.9.4. Формування Реєстру заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку здійснюється на підставі баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову і митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Внесення даних до Реєстру заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку посадовими особами відповідних органів здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного документообігу.

Порядок ведення та форма Реєстру заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку затверджуються Кабінетом Міністрів України.

229.9.5. Заяви про повернення сум відшкодування акцизного податку автоматично вносяться до Реєстру заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.

Повернення узгоджених сум відшкодування  акцизного податку здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку

Дані Реєстру заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку, не є інформацією з обмеженим доступом та підлягають щоденному, крім вихідних, святкових та неробочих днів, оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

229.9.6. Розрахунок суми відшкодування акцизного податку судновласнику складається на підставі даних фактичного обсягу використаного палива судном згідно з первинними документами, складеними відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зокрема, але не виключно: каботажний коносамент, генеральна декларація тощо), а також на підставі місячного звіту з використання паливно-мастильних матеріалів, суднового журналу (вахтового журналу, єдиного вахтового журналу) та машинного журналу судна.

Форма і правила ведення суднового (вахтового) та машинного журналів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері морського і річкового транспорту. Судновий (вахтовий) та машинний журнали повинні бути прошнуровані та зареєстровані в контролюючому органі за місцем податкової реєстрації судновласника як платника податків.

229.9.7. У строк, передбачений абзацом першим пункту 76.3 статті 76 цього Кодексу, контролюючий орган перевіряє інформацію про рух суден за даними, відповідно до зон дій, річкової інформаційної служби або служби регулювання руху суден, з технічних судових засобів, що використовуються для передачі даних про судно (автоматичної ідентифікаційної системи – АІС) та проводить камеральну перевірку даних розрахунку суми відшкодування акцизного податку судновласнику.

Судновласники, які мають право на відшкодування суми акцизного податку відповідно до цього пункту та подали відповідний розрахунок суми відшкодування акцизного податку, отримують таке відшкодування в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми відшкодування за результатами перевірки інформацію про рух суден за даними, відповідно до зон дій, річкової інформаційної служби або служби регулювання руху суден, з технічних судових засобів, що використовуються для передачі даних про судно (автоматичної ідентифікаційної системи – АІС) та/або камеральної перевірки, що проводиться відповідно до цього Кодексу. Зазначена у розрахунку сума відшкодування акцизного податку судновласнику вважається узгодженою в Реєстрі заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку з дня, наступного за днем закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки, в разі якщо контролюючим органом не встановлено порушень під час такої перевірки або якщо таку перевірку не проведено.

Узгоджена сума відшкодування акцизного податку стає доступною органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання на наступний операційний день за днем її відображення в Реєстрі заяв про повернення суми відшкодування акцизного податку  та перераховується органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти операційних днів на поточний банківський рахунок судновласника в обслуговуючому банку та/або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого судновласника з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України.

229.9.8. Контролюючі органи здійснюють контроль за цільовим використанням нафтопродуктів, визначених у підпункті 229.9.1 пункту 229.9 статті 229 цього Кодексу, в якості палива для водного транспорту; контроль за наявністю засобів вимірювальної техніки; дотриманням установленого порядку обліку, зберігання та відпуску нафтопродуктів.

229.9.9. Судновласник зобов’язаний допускати посадових (службових) осіб контролюючого органу до обстеження місць зберігання палива, надавати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі первинні документи, регістри бухгалтерського обліку та звітність, що пов’язані з використанням нафтопродуктів в якості палива для водного транспорту.