Керченський міст позитивно вплинув на екологію Азовського моря оскільки “упорядочился проход судов через акваторию моря” – російські вчені

У 2018 році фахівці досліджували водну товщу, донні відкладення і гідробіонти (організми, що мешкають у водному середовищі) .Аналіз отриманих результатів показав, що забруднення важкими металами, миш’яком, хлорорганічними пестицидами (ХОП) та поліхлорованими біфенілами (ПХБ) – нижче середніх багаторічних показників. Рівні накопичення токсикантів в органах і тканинах промислових і кормових видів риб – це тюлька, хамса, перкарина, піленгас, камбала-калкан, судак, тарань, бичок-кругляк – відповідають среднемноголетним показниками з вираженою тенденцією до зниження. Зміст високотоксичних ХОП і ПХБ також значно знизилася.

«Ученые полагают, что свою положительную роль в улучшении экологического состояния Азовского моря сыграл и Крымский мост. С появлением моста упорядочился проход судов через акваторию моря, ужесточился контроль за сбросом льяльных (отработанных) вод судами, несколько снизилось использование маломерного флота в юго-восточном районе моря».

Ряд чинників вплинув на таку позитивну динаміку в екології Азовського моря. Зокрема зафіксоване в 2018 році збільшення стоку річки Кубань. Надходження з Кубані більшого, ніж в попередні роки, обсягу прісної води сприятливо позначилося на стані Азовського моря. Повідомили вчені Азово-Чорноморської філії Всеросійського НДІ рибного господарства та океанографії.