Навчальний центр ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» успішно пройшов перевірку і отримав Сертифікат відповідності рівню підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ і національним вимогам

Перевірку відповідності провела Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) з 11 по 15 лютого 2019 року. В ході аудиту були перевірені всі фундаментальні процеси за всіма заявленими напрямами підготовки, а саме: система менеджменту якості на відповідність стандарту нової версії ДСТУ ISO 9001: 2015 року, вимоги до персоналу, вимоги до матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.
Після закінчення аудиту визначені подальші цілі і завдання для вдосконалення діяльності Навчального центру. Позитивний результат перевірки дає можливість навчати і видавати документи за такими спеціалізаціями: оператор ГМЗЛБ, фахівець з управління рятувальними засобами, управління боротьбою з пожежею, надання першої медичної допомоги, офіцер з охорони судна та ін.
Отримання Сертифікату відповідності підтверджує високий рівень управління всіма процесами в Навчальному центрі. Для нас це велика подія, яка відкриває нові можливості для розвитку.