На сайті Мінстерства інфраструктури опубліковано Проект Закону України “Про внесення зміни до статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України”.

Мета: врегулювання питання щодо наділення Міністерства інфраструктури України повноваженням затверджувати нормативно-правові акти щодо закриття та опломбування адміністрацією судна запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять.

Проектом акта передбачається наділення Міністерства інфраструктури України повноваженням затверджувати нормативно-правові акти щодо закриття та опломбування адміністрацією судна запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять, який сприятиме запобіганню забрудненню територіального моря суднами, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України, а також сприятиме прозорості процесу державного контролю у морських портах та мінімізації ризиків, пов’язаних із корупційними проявами.

Реалізація акта сприятиме ефективному виконанню міжнародних правових зобов’язань України у сфері торговельного мореплавства.

Реалізація акта матиме безпосередній вплив на екологію та навколишнє природне середовище, зокрема, шляхомнедопущення забруднення територіального моря суднами держав-учасниць МАРПОЛ 73/78, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України, а також сприятиме прозорості процесу державного контролю у морських портах та мінімізації ризиків, пов’язаних із корупційними проявами.

 

Проект Вноситься Кабінетом Міністрів України. 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

1. Частину другу статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349) після слів «водному сполученні» доповнити словами «та порядок закриття та опломбування адміністрацією судна суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин, у тому числі вод, що їх містять».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Мета: врегулювання питання щодо наділення Міністерства інфраструктури України повноваженням затверджувати нормативно-правові акти щодо закриття та опломбування адміністрацією судна запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять.

Взяти участь в обговоренні можно тут.