Федерация работодателей призвала власть к переговорам с протестантами

2013-12-10 09:05:56

В обращении, распространенном пресс-службой Федерации, говорится о значительном административном и налоговом давлении на бизнес, необъективности судов и необходимости поиска консенсуса в обществе с целью не допустить окончательного разрушения экономики.Приводим текст обращения на языке оригинала:

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Про недопущення руйнації економіки в Україні


Федерація роботодавців України, як найбільш впливова та представницька громадська організація, що представляє інтереси бізнесу в Україні, не може залишитись осторонь останніх подій, які відбуваються в Україні.
Високий рівень корумпованості на різних щаблях влади, величезний адміністративний та податковий тиск на бізнес, необ‘єктивність судової гілки влади у питаннях захисту законних прав власності суб’єктів господарювання вже довели Україну до критичної межі свого розвитку, за якою на нас чекає зниження економічної активності, катастрофічне збільшення безробіття та соціального напруження.
Діяльність Федерації роботодавців України побудована на базових європейських цінностях. Верховенство права, свобода слова та особистості, повага до приватної власності, свобода мирних зібрань – наші пріоритети. Зіткнення, які призводять до побиття учасників мирних громадянських протестів, неприпустимі для жодної цивілізованої і демократичної держави.
Національний та міжнародний бізнес, що працює в Україні, повинен отримати чітку систему координат та вектор розвитку. Необхідно закласти конкретні засади ведення бізнесу в довгостроковій перспективі; продемонструвати чіткий та зрозумілий план подолання назрілих проблем ділового середовища. При цьому провідну роль в даному процесі має відігравати здоровий економічний націоналізм, в основі якого буде підтримка національного виробника, утримання традиційних та пошук нових ринків для експорту.
Невизначеність політико-економічного вектору розвитку країни, відсутність об’єктивної інформації та оцінки з боку влади реального стану економіки країни унеможливлюють подальше стратегічне планування, як результат – дуже сильно пригнічується економіка. Тому сьогодні нашим спільним і першочерговим завданням має бути забезпечення відновлення повноцінної життєдіяльності національної економіки.
Саме тому Федерація роботодавців України закликає владу і опозицію сісти за стіл переговорів та знайти консенсус у суспільстві. У своїх діях влада і опозиція повинні керуватись національними інтересами і не дестабілізувати й без того слабку економіку. Прагнучи до виключно реалістичної оцінки ситуації в країні ми закликаємо до відмови від соціального популізму. Наше переконання: Україні потрібна якісно нова, послідовна та обґрунтована економічна політика.

На нашу думку, план першочергових заходів включає, але не обмежується наступними кроками:
Ліквідація корупції. Ліквідувати на різних щаблях влади високий рівень корумпованості, про який свідчить 144 місце України серед 177 країн світу.
Ліквідація адміністративного тиску. Ліквідувати існуючий сьогодні неприпустимий адміністративний тиск на бізнес з боку контролюючих органів. Підприємці повинні витрачати час та ресурси на конкурентну боротьбу між собою, а не на боротьбу з державною машиною. Кількість процедур, що регулюють діяльність бізнесу повинна бути радикально зменшена.
Запровадження прозорих і зрозумілих податків. Ми наполягаємо на тому, що авансові податкові платежі (на кшталт податку на прибуток) повинні стати історією, а вимивання обігових коштів підприємств в якості вже традиційного неповернення ПДВ є неприпустимим за жодних обставин.
Ухвалення реалістичного державного бюджету. Державний бюджет повинен базуватись на реальних та зважених можливостях економіки. Основні ресурси повинні бути спрямовані на стимулювання економічного розвитку країни та підтримку вітчизняного виробника.
Підтримка національного виробника. Ми вважаємо, що національний виробник має отримати пріоритет під час державних закупівель, якщо товари та послуги, що ним надаються, відповідають тендерним умовам. Край важливим аспектом є активізація захисту інтересів вітчизняних товаровиробників як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках шляхом професійного використання інструментів торгівельного захисту.
Зважена зовнішньоекономічна політика. Український бізнес не може собі дозволити втратити зовнішні ринки збуту, як Європейського Союзу, так і Росії. Усі прийняті зовнішньоекономічні рішення мають бути зрозумілими, логічними, послідовними і, найголовніше, базуватись на попередніх економічних розрахунках і оцінках ризиків і переваг для України.
Модернізація. Перехід до активізації розвитку базових галузей економіки, що створюють додану вартість всередині країни та забезпечують занятість населення, курс на тотальну модернізацію економіки з метою підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва.

Відтак, переконані, що ці перші сім кроків на зустріч спільноті та бізнесу стануть початком довгого та складного шляху в напрямку до зменшення прірви між владою та суспільством , а також вкрай необхідною надійною опорою і підґрунтям для розвитку якісно нового конструктивного суспільно-політичного діалогу.