Результаты работы комиссии Николаевского облсовета по проверке деятельности ГП «Дельта-лоцман» – полный текст

2010-04-30 11:44:25

Висновки робочої групи по перевірці діяльності ДП «Дельта-лоцман» стосовно скарги на ім’я депутата Верховної Ради України Круглова М.П.Згідно
Розпорядження Голови Миколаївської
обласної ради від 04.11.2009 №210-р. наприкінці
листопада 2009 року на державному
підприємстві «Дельта-лоцман» розпочала
свою роботу робоча група з числа депутатів
Миколаївської обласної ради. Приводом
для створення робочої групи стала скарга
звільнених працівників «Дельта-лоцман»,
голови однієї з Первинних профспілкових
організацій ДП «Дельта-лоцман» Пивоварова
В.В. та деяких чинних працівників
«Дельта-лоцман», на яких було накладено
стягнення, що в подальшому могло стати
приводом для їх звільнення. Скарга була
направлена на ім’я народного депутата
України Круглова М.П. У відповідь на
його запит голова Миколаївської обласної
ради Розпорядженням від 04.11.2009 №210-р
створив вищезазначену робочу групу.

Діяльність
робочої групи тривала з листопада 2009р.
по березень 2010р., оскільки було необхідно
по декілька разів опитувати велику
кількість працівників, розглянути їх
вимоги і зауваження, зробити ретельну
перевірку їх заяв і документів
підприємства.

В
процесі роботи робоча група з’ясувала
наступне. Скарги, перш за все, викликані
тим, що значна більшість тих, хто
звернувся, втратила роботу або отримала
стягнення і має ризик її втратити. Щодо
голови однієї з Первинних профспілкових
організацій ДП «Дельта-лоцман» Пивоварова
В.В., то ця профспілкова організація
об’єднує незначну кількість працівників
ДП «Дельта-лоцман». Членами саме цієї
профспілки є до 5 відсотків працюючих.
Тому вважати висловлені керівництвом
цієї профспілкової організації думки
думкою колективу не є коректним. Крім
цього, слід враховувати, що керівництво
ДП «Дельта-лоцман» зменшило відрахування
на дану профспілкову організацію у
зв’язку з істотним зменшенням чисельності,
що, в свою чергу, викликає незадоволення
з боку керівництва профспілкової
організації.

Питання,
порушені в скаргах, має сенс розділити
на декілька груп.

Перша
група – це скарги на незаконне звільнення
і скарга голови однієї з Первинних
профспілкових організацій ДП
«Дельта-лоцман» Пивоварова В.В. на
порушення адміністрацією ДП «Дельта-лоцман»
чинного законодавства при проведенні
заходів, пов’язаних з плановими
вивільненнями працівників через
оптимізацію (скорочення) штату. Дійсно,
у червні 2008 року державним підприємством
«Дельта-лоцман», на підставі п.З ст.64
Господарського кодексу України було
розпочато заходи щодо оптимізації штату
підприємства (оптимізація посад
працівників адміністративно-управлінського
персоналу).

ДП
«Дельта-лоцман» листом від 19.06.2008 №2848
(більш ніж за 3 місяці до оптимізації
штату) надало Первинній профспілковій
організації ДП «Дельта-лоцман» інформацію
про майбутню оптимізацію штату працівників
ДП «Дельта-лоцман».

В данному листі адміністрації ДП
«Дельта-лоцман» було зазначено:

– кількість працівників, яких планувалось
вивільнити за п.1 ст.40 КЗпП України, – до
5% чисельності всього персоналу*;


категорію працівників –
адміністративно-управлінській персонал;


пропозицію розпочати проведення спільних
консультацій відповідно до

вимог
колективного договору, Кодексу законів
про працю України та Закону

України
«Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності». ,

*
Примітки:

Згідно
п.2.18. Галузевої угоди між Міністерством
транспорту та зв’язку України і Профспілкою
робітників морського транспорту України
на 2006 – 2009 роки (далі -Галузева угода)
якщо на Підприємстві виникла необхідність
одноразового або протягом року скорочення
чисельності з ініціативи Роботодавця
на десять і більше відсотків найманих
працівників, то таке скорочення
чисельності проводити за умови
попереднього (не пізніше ніж за три
місяці) письмового повідомлення
центрального виборного органу Профспілки;

Згідно
з п.2.1.8. Регіональної угоди між Миколаївською
обласною державною адміністрацією,
обласною радою, Миколаївською обласною
організацією роботодавців «Промисловці
та підприємці Миколаївщини» і Миколаївською
обласною радою профспілок на 2007 – 2009
роки з соціально-економічних питань
встановлено дотримуватися гранично
допустимого рівня скорочення чисельності
працівників підприємств на рівні
галузевих Угод, але не більше 5% від
загальної чисельності працюючих протягом
року. Якщо на підприємстві виникає
обгрунтована необхідність скоротити
більше 5% працівників, рішення про це
приймається роботодавцем спільно з
профспілковим комітетом після розгляду
на засіданні обласної тристоронньої
соціально-економічної ради, крім випадків
ліквідації підприємства.

Таким
чином, Регіональною угодою у Миколаївській
області дозволяється без будь-яких
обмежень проводити скорочення штату
до 5% працюючих, але адміністрацією ДП
«Дельта-лоцман», діяльність і підрозділи
якого розташовані в багатьох портових
населених пунктах узбережжя України,
було прийнято рішення щодо проведення
скорочення до 5% загальної кількості
працюючих, які перебувають у 9 регіонах
України.

В
той же час, головою Первинної профспілкової
організації ДП «Дельта-лоцман» Пивоваровим
В.В. листом від 04.07.2008 вих.№63 (незважаючи
на те, що ним особисто у червні 2008 року
отримано лист від адміністрації ДП
«Дельта-лоцман» про планове скорочення
не більше, ніж 5% працюючих (або не більше
75 осіб) була розповсюджена завідомо
неправдива інформація про нібито
заплановане скорочення не менше ніж
30% працюючих (або 450 осіб).

У
вересні – жовтні 2008 році керівництвом
ДП «Дельта-лоцман» проведена процедура
скорочення штату, за результатами якої
вивільнено за п. 1 ст.40 КЗпП України до
2% працюючих (29 працівників) від загальної
чисельності шатних працівників ДП
«Дельта-лоцман», з яких впродовж

року
повторно прийнято на ДП «Дельта-лоцман»
в порядку ст.42-1 КЗпП чотири працівника.

Правильність
дотримання керівництвом ДП «Дельта-лоцман»
процедури скорочення штату та вивільнення
працівників неодноразово перевірялась
уповноваженими органами влади та
установами.

За
дорученням Прем’єр-Міністра України
Тимошенко Ю.В. (від 10.07.2008 №35381/1/1-08) до
звернення голови Первинної профспілкової
організації ДП «Дельта-лоцман»
Пивоварова.В.В. щодо порушення
адміністрацією ДП «Дельта-лоцман»
чинного законодавства при проведенні
заходів, пов’язаних з плановими
вивільненнями працівників через
оптимізацію (скорочення) штату, у липні
2008 року була проведена перевірка
порушеного питання Територіальною
державною інспекцією праці у Миколаївській
області. За результатами перевірки
складено акт, в якому зазначено, що всі
дії адміністрації ДП «Дельта-лоцман»
здійснюються у повній відповідності
до чинного законодавства України,
порушень трудового законодавства при
вивільненні працівників не встановлено.

За
результатами виконання зазначеного
доручення Міністерством праці та
соціальної політики в листі від 08.08.2008
вих. №8194/0/14-08/18, як головному виконавцю,
Міністерству транспорту та зв’язку
України, зазначається, що адміністрацією
ДП «Дельта-лоцман» при звільненні
працівників дотримано вимоги чинного
законодавства про працю.

У
жовтні 2008 року Територіальною державної
інспекцією праці у Миколаївській області
за повторною скаргою голови Первинної
профспілкової організації ДП
«Дельта-лоцман» Пивоварова В.В, була
проведена повторна перевірка дотримання
керівництвом ДП «Дельта-лоцман»
законодавства про працю під час ‘
звільнення працівників ДП «Дельта-Лоцман»
у зв’язку з оптимізацією штату підприємства.
За результатами повторної перевірки
порушень трудового законодавства при
вивільненні працівників не встановлено.

Під
час роботи робочої групи колишніми
працівниками (12 осіб) подані позовні
заяви про поновлення на роботі та
стягнення середнього заробітку за час
вимушеного прогулу. У зазначених позовах
їм було відмовлено судами різних
інстанцій (в т.ч. Верховним судом України)
та підтверджено законність дій
адміністрації ДП «Дельта-лоцман».

Але
вважаємо за необхідне зазначити, у
деяких випадках можливо було б уникнути
скорочень і звільнень «за власним
бажанням», пов’язаних з переміщенням в
інші підрозділи тощо. Але ці випадки і
рішення адміністрації ДП «Дельта-лоцман»
стосовно до них можуть розглядатись
лише з моральної точки зору, що не є
компетенцією робочої групи і не може
мати якихось правових наслідків. З точки
ж зору повноважень адміністрації ДП
«Дельта-лоцман», ці дії неможливо визнати
неправомірними чи такими, що порушують
чинне законодавство. Опосередковано
це підтверджується тим, що при розгляді
справ у судовому порядку всі судові
рішення було прийнято на користь
адміністрації ДП «Дельта-лоцман».

Друга
група скарг – це скарги про неправомірне
накладення стягнень. Що стосується
цього блоку питань, то в загальній
більшості випадків вимоги

чинного
законодавства витримані, хоча трапляються
і такі випадки, як, наприклад:


наказом по підприємству від 29.04.2009 №375-к
за невиконання окремого доручення
директора притягнуто до дисциплінарної
відповідальності Роздільську Л.В.,
інженера із землевпорядкування відділу
капітального будівництва, Аліфанова
А.П., начальника відділу капітального
будівництва, Теника В.В., заступника
директора з будівництва та
матеріально-технічного постачання.

Підстави
для застосування такого виду стягнення,
згідно представленим документам, у
адміністрації ДП «Дельта-лоцман» були
(працівники неналежно і поверхнево
віднеслись до дорученої роботи, порушуючи
при цьому вимоги своїх посадових
інструкцій, рішення виробничої наради
від 16.02.2009 №8, де надані директором
відповідні доручення, а також окреме
доручення Міністерства транспорту та
зв’язку України від 05.09.2008 №1505/16/11-08), але
під час видання наказу про притягнення
до дисциплінарної відповідальності
зазначених працівників сплинув час, що
перевищує один місяць з дня виявлення
проступку, у зв’язку з чим видання такого
наказу є необгрунтованим через порушення
ч.і ст.148 КЗпП (тобто порушено процедуру
застосування дисциплінарного стягнення).

Ще
одна__група скарг стосується оплати
листків непрацездатності. Комісія,
ретельно вивчивши це питання, констатує
наступне. На підприємстві відповідно
до вимог чинного законодавства України
(зокрема, Закону України від 18.01.2001
№2240-111 «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням» і
Постанови правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати
працездатності від 23.06.2008 №25 «Про
затвердження Положення про комісію
(уповноваженого) підприємства, установи,
організації із загальнообов’язкового
державного соціального страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням)»
створена Центральна комісія із
загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням.

В
ході роботи комісії встановлені окремі
випадки недотримання процедури розгляду
та оплати листків непрацездатності
працівників, що порушує права застрахованих
осіб (працівників підприємства), у
зв’язку з чим недотримані окремі положення
Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням»,
Положення про комісію (уповноваженого)
підприємства із загальнообов’язкового
державного соціального страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами зумовленими похованням.

Адміністрацією
ДП «Дельта-лоцман» згідно з законодавством
накладено стягнення на голову комісії
із загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, за
порушення вимог чинного законодавства
з загальнообов’язкового державного
соціального страхування. Вжито
відповідних заходів з недопущення у
подальшому подібних ситуацій (проведена
відповідна навчальна і роз’яснювальна
робота).

Наступне
питання виникло на підставі претензії
голови однієї з Первинних профспілкових
організацій ДП «Дельта-лоцман» Пивоварова
В.В. щодо невиконання умов колективного
договору адміністрацією ДП «Дельта-лоцман»
і неперахування коштів на забезпечення
діяльності профспілкової організації.
Вивчивши всі наявні документальні
підтвердження, комісія констатує
наступне. На підприємстві, всупереч
вимогам колективного договору ДП
«Дельта-лоцман», Галузевої угоди на
2006 – 2009 роки і чинного законодавства
(ст.15 Закону України «Про колективні
договори і угоди»), починаючи з 2006 року,
не проводяться засідання комісії з
контролю за виконанням умов колективного
договору та, відповідно, не звітується
про їх виконання на загальних зборах
(конференції) трудового колективу.

При
численних зверненнях до голови ППО ДП
«Дельта-лоцман» Пивоварова В.В. (листи
ДП «Дельта-лоцман» від 10.11.2008 вих.№5277,
від 03.02.2009 вих.№528, від 26.02.2009 вих.№937)
щодо делегування представників від ППО
ДП «Дельта-лоцман» для затвердження
нового складу комісії з контролю за
виконанням колективного договору
підприємства (із визначенням П.І.Б.
представників від ППО ДП «Дельта-лоцман»),
жодної відповіді на ці листи адміністрація
підприємства не отримала.

Адміністрацією
ДП «Дельта-лоцман» у квітні 2009 року було
видано наказ про створення спільної
робочої комісії для ведення колективних
переговорів з питань розробки і укладання
колективного договору, внесення змін
та доповнень до нього, здійснення
контролю і підведення підсумків виконання
колективного договору, в якому визначені
всі представники сторін колективного
договору.

Однак
створення такої комісії на папері не
змінило фактичної ситуації, починаючи
з квітня 2009 року (з моменту створення
комісії) по теперішній час така комісія
жодного разу не засідала (робота комісії
не відбувалась).

Тобто,
на підприємстві, всупереч вимогам
колективного договору ДП «Дельта-лоцман»
(п. 13.1, 13.2, 13.3), Галузевої угоди на 2006 –
2009 роки (п.9.7.2, 9.7.2, 9.7.4) і чинного
законодавства (ст.15 Закону України «Про
колективні договори і угоди»), починаючи
з 2006 року, у зв’язку з бездіяльністю і
відсутністю соціального діалогу з боку
голови Первинної профспілкової
організації ДП «Дельта-лоцман» Пивоварова
В.В., не проводяться засідання комісії
з контролю за виконанням умов колективного
договору.

При
цьому, Первинна профспілкова організація
ДП «Дельта-лоцман» за період 2008 – 2009
років жодного разу не ініціювала питання
щодо необхідності виконання сторонами
взятих на себе зобов’язань, зокрема, п.
13.1, 13.2, 13.3 Колективного договору ДП
«Дельта-лоцман» 2006 – 2009 роки та п.9.7.2,
9.7.3, 9.7.4 Галузевої угоди на 2006 – 2009 роки,
а, навпаки, повністю ухилялась від
зобов’язань, взятих на себе за колективним
договором підприємства і Галузевою
угодою (принаймні ніяких документів
підтверджуючих зворотне комісії надано
не було).

Про
дану ситуацію адміністрацією ДП
«Дельта-лоцман» зверталось увагу Голови
профспілки робітників морського
транспорту України КірєєваМ.І. як
керівника вищестоящого органу ППО ДП
«Дельта-лоцман» (листи ДП «Дельта-лоцман»
від 06.03.2009 вих.№1150 та від 27.03.2010 вих.№
1791), а також протягом 2009 року надавались
відповідні звіти до Галузевої угоди
(за формою Додатку №8 до Галузевої угоди)
про невиконання сторонами умов
колективного договору ДП «Дельта-лоцман».

Зі
свого боку адміністрація підприємства
не припиняє ініціювати питання з
своєчасного та належного виконання
вищеперелічених пунктів колективного
договору ДП «Дельта-лоцман» та Галузевої
угоди, для цього було направлено лист
від 24.02.2010 вих.№1098 та від 27.03.2010 вих.№1791,
однак до сих пір відповіді отримано не
було, відповідно, ще не проводилась
робота з підведення підсумків виконання
колективного договору підприємства за
2009 рік.

Відповідно
до вимог ст. 44 Закону України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" роботодавці зобов’язані
відраховувати кошти первинним
профспілковим організаціям на
культурно-масову, фізкультурну і
оздоровчу роботу в розмірах, передбачених
колективним договором та угодами, але
не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати
праці.

Пунктом
9.1.1 Колективного договору сторони
домовились про контроль за виконанням
вимог ст. 44 Закону України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" та перерахування
адміністрацією на рахунки профспілок
не менше 3,0 % від фонду оплати праці
членів профспілок.

Пунктом
7.3.2 Колективного договору встановлено,
що сторони колдоговору повинні спільно
формувати і розподіляти кошти на
соціально-культурні заходи, пільги й
компенсації працівникам, використовувати
їх, виходячи з пріоритетів і реальних
фінансових можливостей підприємства,
відповідно до затвердженого кошторису
витрат коштів на соціально-культурні
заходи, пільги й компенсації працівникам.

Відповідно
до ст. 15 Закону України «Про колективні
договори і угоди», контроль за виконанням
колективного договору, угоди проводиться
безпосередньо сторонами, що їх уклали,
чи уповноваженими ними представниками.
У разі здійснення контролю сторони
зобов’язані надавати необхідну для
цього наявну інформацію. Сторони, що
підписали колективний договір, щорічно
в строки, передбачені колективним
договором, угодою, звітують про їх
виконання. Частиною 1 статті 5 цього
закону встановлено, що умови колективних
договорів і угод, укладених відповідно
до чинного законодавства, є обов’язковими
для підприємств, на які вони поширюються,
та сторін, які їх уклали.

На
виконання положень колективного договору
адміністрація неодноразово зверталась
до ППО ДП «Дельта-лоцман» (голова –
Пивоваров В.В.) про необхідність виконання
сторонами п.7.3.2. колективного договору
– спільно формувати і розподіляти кошти
на соціально-культурні заходи, пільги
й компенсації працівникам; використовувати
їх, виходячи із пріоритетів і реальних
фінансових можливостей підприємства,
відповідно до затвердженого кошторису
витрат коштів на соціально-культурні
заходи, пільги й компенсації працівникам.
Тим самим адміністрація ДП «Дельта-лоцман»
постійно наголошувала ППО ДП «Дельта-лоцман»
на необхідність надання затвердженого
на 2008 рік кошторису витрат коштів на
соціально-культурні заходи, пільги й
компенсації працівникам та, відповідно,
надання інформації щодо фактичних
витрат у 2008 році коштів на зазначені
цілі, а також надання для узгодження з
адміністрацією підприємства кошторису
витрат коштів на соціально-культурні
заходи, пільги й компенсації працівникам
на 2009 рік.

В
усіх таких листах адміністрація ДП
«Дельта-лоцман» звертала увагу голові
профкому ППО ДП «Дельта-лоцман», що
відсутність кошторису витрат профспілки
є грубим порушенням не лише колективного
договору підприємства, а й інших чинних
документів Федерації професійних спілок
України, та унеможливлює з боку
адміністрації підприємства перерахування
на рахунок ППО ДП «Дельта-лоцман» 3,0%
фонду оплати праці членів профспілки
згідно вимог п.9.1.1. колективного договору
ДП «Дельта-лоцман».

Вважаємо
за необхідне також зазначити, що до
робочої групи фактичні документи що до
стану справ первинної профспілкової
організації, яку очолює Пивоваров В.В.,
по невідомим причинам, надані були в
дуже обмеженому об’ємі. Профспілкова ж
організація, яку очолює Балакірев О.М.
навпаки своєчасно і без будь яких
перешкод надавала всю необхідну
інформацію, яка цікавила робочу групу.
Порівнюючи обидві профспілкові
організації слід зазначити, що бюджет
обох організацій є приблизно рівним,
хоча чисельність профспілкової
організації, яку очолює Пивоваров В.В.
значно менша. Профспілкова організація,
яку очолює Балакірев О.М. витратила на
матеріальну допомогу 600 тис. грн., а
профспілкова організація, яку очолює
Пивоваров В.В. 188 тис. грн., в той же час
на святкування тільки дня працівників
морського та річкового транспорту було
витрачено 278 тис. грн.. Це не єдині питання,
які виникли що до діяльності профспілкових
організацій.

Таким
чином по суті всіх вищезазначених скарг,
на підставі представлених документів
та матеріалів можна зробити наступні
висновки:


порушень чинного законодавства
стосовно скорочення штату,

звільнення
працівників комісією не виявлено;


щодо накладання стягнень виявлено деякі
порушення процедурного

характеру;
принципових та системних порушень
діючого законодавства не виявлено;


щодо виплат лікарняних мали місце
випадки порушення процедури затвердження
та нарахування працівниками, відповідальними
за виконання цього порядку, але ці
випадки, скоріше, є проявом несумлінного
виконання своїх обов’язків відповідальних
працівників, ніж навмисними порушеннями
з боку адміністрації ДП «Дельта-лоцман».


щодо претензій з боку голови однієї
з Первинних профспілкових організацій
ДП «Дельта-лоцман» Пивоварова В.В.,
то дана організація представляє
цілу низку вимог, не бажаючи враховувати
те, що ДП «Дельта-лоцман» є підприємством
державного сектору економіки, яке
повинно проходити процедуру
затвердження фінансового плану
через Кабінет Міністрів України, де
повинно надавати всі необхідні кошториси
витрат.

Крім
того, необхідно враховувати і те, що
витрати повинні бути пропорційними
чисельності організації. З чим не бажає
рахуватись керівництво профспілкової
організації. Щодо адміністрації ДП
«Дельта-лоцман» члени комісії не
побачили, при умові виконання законних
вимог, небажання виконувати свої
зобов’язання.

Вважаємо
за необхідне особливо зазначити, що
колективний договір вироблений таким
чином, що в його умовах закладено
безперервне та не диференційоване
зростання витрат на соціальні гарантії
незалежно від об’єму надходжень. Ці
умови не враховують зростання об’єму
витрат і в значній мірі сам ці обставини
і спричинили необхідність скорочення
чисельності працівників. На думку членів
робочої групи Миколаївської обласної
ради, колективний договір ДП «Дельта-лоцман»
підлягає суттєвому перегляду та
приведенню у відповідність до чинного
законодавства, сучасної економічної
ситуації та умов господарювання.