Минтранс объявляет конкурс на замещение вакантной должности президента «Украинского Дунайского пароходства»

2010-04-30 18:07:31

Минтранссвязи, согласно постановлению Кабмина от 3 сентября 2008 г. №777, объявляет конкурс на замещение вакантной должности председателя правления – президента открытого акционерного общества «Украинское Дунайское пароходство».Среди
требований к претенденту: полное высшее
образование морского направления по
образовательно-квалификационному
уровню магистра или специалиста, стаж
работы на руководящих должностях
предприятий морской отрасли не менее
5 лет, сообщила пресс-служба министерства

Для
участия в конкурсе претендент должен
написать заявление на участие на имя
председателя конкурсной комиссии со
сведениями о себе (фамилия, имя, отчество,
место жительства, контактный телефон).

Дополнительно
к заявлению претендент должен подать
в запечатанном пакете заполненный
личный листок по учету кадров,
автобиографию, биографическую справку,
копию паспорта, справку об отсутствии
или наличии у лица судимости, медицинскую
справку о состоянии здоровья и надлежащим
образом заверенные копии документов
об образовании, повышении квалификации,
трудовой книжки, а также рекомендации
и информацию об опыте успешной работы
по управлению предприятием и другие
документы по усмотрению претендента.

Конечный
срок подачи заявления на участие в
конкурсном отборе и других необходимых
документов – 30 календарных дней со дня
опубликования объявления.

Заявление
на участие в конкурсном отборе и другие
необходимые документы принимаются по
адресу 01135 г.Киев, пр. Победы, 14, Министерство
транспорта и связи Украины, Конкурсная
комиссия, комната 808. Телефон для справок:
(044) 461-65-70.

О
дате проведения конкурсного отбора
будет сообщено дополнительно.

Текст
объявления:

МІНІСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України
від 03.09.2008 № 777 оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади

30
квітня 2010 року, 12:36

1.
Найменування підприємства: відкрите
акціонерне товариство «Українське
Дунайське пароплавство».

2.
Місцезнаходження: м. Ізмаїл, Одеська
обл., вул. Краснофлотська, 28.

3.
Характеристика товариства:

Основною
діяльністю товариства є внутрішні та
міжнародні перевезення вантажів і
пасажирів морським і річковим транспортом.

4.
Вимоги до претендента:


повна вища освіта відповідного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра або спеціаліста;


стаж роботи на керівних посадах нижчих
рівнів не менше 5 років.

5.
Перелік документів, які повинні надаватись
претендентом:

5.1.
Заява на участь у конкурсі на ім’я
Голови конкурсної Комісії. Заява повинна
містити відомості про претендента
(прізвище, ім’я та по батькові претендента,
відомості про місце його проживання,
контактний телефон).

5.2.
Документи, які подаються претендентом
у запечатаному пакеті додатково до
заяви:


заповнений особовий листок з обліку
кадрів;


автобіографія;


біографічна довідка;


копія паспорта;


довідка про відсутність або наявність
у особи судимості;


медична довідка про стан здоров’я;


належним чином засвідчені копії:


документів про освіту, підвищення
кваліфікації;


трудової книжки;


рекомендації;


інформація про досвід успішної роботи
з управління товариством;


інші документи на розсуд претендента.

6.
Кінцевий строк подання заяви на участь
у конкурсному відборі та інших необхідних
документів: 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення.

7.
Місце проведення конкурсного відбору:
Міністерство транспорту та зв’язку
України (м. Київ).

8.
Адреса, за якою приймаються заява на
участь у конкурсному відборі та інші
необхідні документи, телефон для довідок:
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14, Міністерство
транспорту та зв’язку України, Конкурсна
комісія, кімната 808, тел. (8-044) 461-65-70.

   1. Дата
    проведення конкурсного відбору: буде
    повідомлено додатково особисто кожному
    претенденту.

Напомним,
12
апреля 2010 года Министерство транспорта
и связи Украины уволило президента ОАО
«Украинское Дунайское пароходство»
(УДП, Измаил, Одесская область) Вадима
Сухоненко с занимаемой должности.

А
20 апреля в Измаиле в качестве исполняющего
обязанности был
представлен новый руководитель ОАО
«Украинское Дунайское пароходство» –
Розвозчик Юрий Федорович.