Почему Коллегия юристов морского права не была включена в состав Общественного Совета Минтранса?С другой стороны, никто ведь
особенно нынешних керманычей и не упрашивал занять высокую должность – это они
сами, отталкивая других локтями, настойчиво лезли в этой кормушке.

Так что хочешь – не хочешь, а
придётся хлебать полной ложкой всё, что прилагается к высокой должности.

И такие, например, обращения,
целиком и полностью базирующиеся на нормах закона.

Кабінет міністрів україни

Прем’єр-міністру Ю.В. Тимошенко

01008, м. Київ, вул.. М.
Грушевського, 12/2

Президенту України

В.А. Ющенко

01220, м. Київ, вул.
Банкова, 11

«Щодо неправомірних дій посадових
осіб Мінтрансзв’язку по усуненню громадськості від участі у державних справах»

Громадська організація
«Південноукраїнська колегія юристів з морського права» (ГО «КЮМП»)
листом-заявою 02 квітня 2008 року звернулась зо Мінтрансзв’язку про включення
до складу Громадської ради при Мінтрансзв’язку представника нашої громадської
організації. До цього, своїми листами №№0914-01МТУ від 14.09.2007, №1031-01МТУ
від 31.10.2007, №0130-01МТУ від 30.01.2008, ГО «КЮМП» наполягало на створенні в
Мінтрансзв’язку та початку роботи демократичного інституту – Громадської Ради.
Нарешті, наказом Мінтрансз’язку №334 від 26.03.2008 Громадську раду таки
створено, та затверджено склад Громадської ради з представників 18 організацій.
Нажаль жодна організація із існуючого складу не пов’язана з професійною
юридичною сферою в галузі транспорту.

На першому засіданні Громадської
ради при Мінтрансв’язку 16.10.2008 р. ГО «КЮМП» відмітило про невідповідність
чинному законодавству затвердженого наказом Мінтрансзв’язку №334 від 26.03.2008
Положення про громадську раду та затверджений склад, оскільки він складався 7
із 18 організацій, які не є громадськими організаціями, а є представниками
інтересів суб’єктів господарювання, також невідповідним Постанові КМУ від 15
жовтня 2004 р. № 1378 “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики”.

«Колегія юристів з морського
права» активно працює у складі інших урядових інститутів громадськості. Так,
представники КЮМП є членами громадських рад при: Міністерстві економіки та
Міністерстві зовнішніх зв’язків, Міністерстві юстиції, Південній митниці,
Одеської обласної державної адміністрації, Державному комітеті водного
господарства, спільно працює з іншими транспортними громадськими організаціями
та об’єднаннями підприємств, підприємствами та установами.

Письмовим запитом №0317-01 від 17
березня 2009 року (додається) «Колегія юристів з морського права» звернулась в
порядку Постанови КМУ №976 від 05.11.2008р. «Про затвердження порядку сприяння
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» до
Міністерства транспорту та зв’язку України з ЗАЯВОЮ про проведення громадської
експертизи наказу Мінтрансзв’язку України №348 «Про затвердження Положення про
порядок створення підприємств транспортно-дорожнього комплексу, що функціонують
за межами України» від 30.09.1997р. Проведення громадської експертизи
обумовлено тим, що положення вказаного наказу не відповідає чинному
законодавству а також існує необхідність надання оцінки діяльності органу
виконавчої влади з ефективності прийняття і виконання таким органом рішень щодо
реалізації цього наказу. Право звертатися до органів виконавчої влади з заявою
про проведення громадської експертизи закріплено в Конституції України (ст.
38), в Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики, затвердженого Постановою КМУ №1378 від
15.10.2004р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р.
№ 1035-р "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства".

На даний запит Міністерство
транспорту та зв’язку України в особі першого заступника міністра Роботньова
Володимира Геннадійовича відповіло відмовним листом №3622/04/10-09 від
13.04.2009р. (додається), в якому зазначено, що «Наказ МТЗУ №348 від
30.09.1997р. не має регуляторного впливу (!? За цим наказом створено безліч
офшорних підприємств Мінтрасу, які не передані до Фонду державного майна), не
розповсюджується на фізичних осіб та громадські організації, тому проведення
громадської експертизи стосовно вказаного Наказу є недоцільним, оскільки він не
є предметом такої експертизи».

З такою відповіддю ГО «КЮМП» не
згодна, оскільки в письмовому запиті№0317-01 від 17 березня 2009 року чітко
вказано, що е предметом громадської експертизи.

29 травня 2009 року, у режимі секретності
під головуванням першого заступника Міністра транспорту та зв’язку України
Володимира Работньова відбулося засідання Громадської ради Мінтрансзв’язку,
участь у якому взяли представники вибіркових (відбором керував перший заступник
В.Роботньов) громадських організацій, профспілок, науково-дослідних установ
галузі транспорту та зв’язку. ГО «КЮМП» жодним шляхом не повідомлено про
засідання Громадської ради, разом як і інші відомі громадські організації, які
активно діють на благо суспільства та обґрунтовано критикують діяльність
Міністерства транспорту та зв’язку.

Порушуючи право громадян на
участь у державних справах, особистою вказівкою першого заступника В.Роботньова
ГО «КЮМП» била відстороно від участі у Громадської ради, порушуючи окреме
доручення міністра транспорту та зв’язку Й.Винського від 06.03.2009 щодо
співпраці посадових осіб з громадськістю. І це в той час, коли Адміністративним
судом міста Києва розглядається позов ГО «КЮМП» до Володимира Роботньова щодо
заборони видання окремих доручень та розповсюдження суб’єктів підприємницької
діяльності.

Дуже приємно, що Конституційним
поданням Президента України вiд 08.05.2009 Про звернення до Конституційного
Суду України для вирішення питання про конституційність окремих положень
постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950, фактично
підтверджується обґрунтування позову КЮМП до В.Роботньова та невідповідності
Конституції України та законам надання окремих доручень посадовими особами,
розповсюджуючи їх на суб’єктів господарювання, оформлені не як
нормативно-правові акти органів виконавчої влади.

Також, звертаємо увагу Президента
України та Прем’єр-міністра України, що заступник міністра Роботньов В.,
розглянувши письмовий запит №0317-01 від 17 березня 2009 р., не має повноважень
прийняття рішення щодо відмови в проведенні або видання наказу з проведення
громадської експертизи. Тобто, дії посадової особи – першого заступника
міністра транспорту мають ознаки злочину, передбачені ч. 1 ст. 365
Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

Істотна шкода, заподіяна
службовою особою громадським інтересам полягає в недопущенні громадськості до
формування та реалізації державної політики закріплені ст. 38 Конституції
України, Указом Президента України від 15 вересня 2005 р. N 1276 "Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики", Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»
N 976, 05.11.2008. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2007 р. № 1035-р "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої
влади розвитку громадянського суспільства".

Враховуючи вищезазначене, з метою
забезпечення Конституції та законодавства України прошу:

1. притягнути першого заступника
міністра транспорту та зв’язку Володимира Геннадійовича Роботньова до
дисциплінарної відповідальності;

2. прийняте відповідне Урядове
рішення щодо усунення порушень чинного законодавства щодо участі у роботі
Громадських рад організацій, які не є громадськими та які представляють
інтереси не громадян а юридичних осіб (асоціації підприємств).

3. Зобов’язати Мінтрансв’язку
України організувати проведення громадської експертизи наказу МТЗ України №348
«Про затвердження Положення про порядок створення підприємств
транспортно-дорожнього комплексу, що функціонують за межами України» від
30.09.1997р.

Про результати розгляду заяви
просимо повідомити за адресою: 65045,
м
. Одеса, вул. Троїцька, 39, оф.11.

Додатки:

1. Копія письмового запиту №0317-01
від 17 березня 2009 р.

2. Копія листа №3622/04/10-09 від
13.04.2009р.

З повагою, Голова Президії Д.В.
Кешкентій

Теперь, надеюсь, понятно, почему
КЮМП не была включена в состав Общественного Совета Минтранса?

С.В.Горчаков, Морское административное право


Я, конечно, понимаю руководителей Минтранса. Каково им приходится, когда то справа, то слева доносятся укоризны, поношения, возводится хула? 🙂 А ведь не так давно и помыслить было невозможно, чтобы на Минстра транспорта кто-то писал заявления в Генпрокуратуру, тянул его в суд ответчиком.С другой стороны, никто ведь
особенно нынешних керманычей и не упрашивал занять высокую должность – это они
сами, отталкивая других локтями, настойчиво лезли в этой кормушке.

Так что хочешь – не хочешь, а
придётся хлебать полной ложкой всё, что прилагается к высокой должности.

И такие, например, обращения,
целиком и полностью базирующиеся на нормах закона.

Кабінет міністрів україни

Прем’єр-міністру Ю.В. Тимошенко

01008, м. Київ, вул.. М.
Грушевського, 12/2

Президенту України

В.А. Ющенко

01220, м. Київ, вул.
Банкова, 11

«Щодо неправомірних дій посадових
осіб Мінтрансзв’язку по усуненню громадськості від участі у державних справах»

Громадська організація
«Південноукраїнська колегія юристів з морського права» (ГО «КЮМП»)
листом-заявою 02 квітня 2008 року звернулась зо Мінтрансзв’язку про включення
до складу Громадської ради при Мінтрансзв’язку представника нашої громадської
організації. До цього, своїми листами №№0914-01МТУ від 14.09.2007, №1031-01МТУ
від 31.10.2007, №0130-01МТУ від 30.01.2008, ГО «КЮМП» наполягало на створенні в
Мінтрансзв’язку та початку роботи демократичного інституту – Громадської Ради.
Нарешті, наказом Мінтрансз’язку №334 від 26.03.2008 Громадську раду таки
створено, та затверджено склад Громадської ради з представників 18 організацій.
Нажаль жодна організація із існуючого складу не пов’язана з професійною
юридичною сферою в галузі транспорту.

На першому засіданні Громадської
ради при Мінтрансв’язку 16.10.2008 р. ГО «КЮМП» відмітило про невідповідність
чинному законодавству затвердженого наказом Мінтрансзв’язку №334 від 26.03.2008
Положення про громадську раду та затверджений склад, оскільки він складався 7
із 18 організацій, які не є громадськими організаціями, а є представниками
інтересів суб’єктів господарювання, також невідповідним Постанові КМУ від 15
жовтня 2004 р. № 1378 “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики”.

«Колегія юристів з морського
права» активно працює у складі інших урядових інститутів громадськості. Так,
представники КЮМП є членами громадських рад при: Міністерстві економіки та
Міністерстві зовнішніх зв’язків, Міністерстві юстиції, Південній митниці,
Одеської обласної державної адміністрації, Державному комітеті водного
господарства, спільно працює з іншими транспортними громадськими організаціями
та об’єднаннями підприємств, підприємствами та установами.

Письмовим запитом №0317-01 від 17
березня 2009 року (додається) «Колегія юристів з морського права» звернулась в
порядку Постанови КМУ №976 від 05.11.2008р. «Про затвердження порядку сприяння
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» до
Міністерства транспорту та зв’язку України з ЗАЯВОЮ про проведення громадської
експертизи наказу Мінтрансзв’язку України №348 «Про затвердження Положення про
порядок створення підприємств транспортно-дорожнього комплексу, що функціонують
за межами України» від 30.09.1997р. Проведення громадської експертизи
обумовлено тим, що положення вказаного наказу не відповідає чинному
законодавству а також існує необхідність надання оцінки діяльності органу
виконавчої влади з ефективності прийняття і виконання таким органом рішень щодо
реалізації цього наказу. Право звертатися до органів виконавчої влади з заявою
про проведення громадської експертизи закріплено в Конституції України (ст.
38), в Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики, затвердженого Постановою КМУ №1378 від
15.10.2004р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р.
№ 1035-р "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства".

На даний запит Міністерство
транспорту та зв’язку України в особі першого заступника міністра Роботньова
Володимира Геннадійовича відповіло відмовним листом №3622/04/10-09 від
13.04.2009р. (додається), в якому зазначено, що «Наказ МТЗУ №348 від
30.09.1997р. не має регуляторного впливу (!? За цим наказом створено безліч
офшорних підприємств Мінтрасу, які не передані до Фонду державного майна), не
розповсюджується на фізичних осіб та громадські організації, тому проведення
громадської експертизи стосовно вказаного Наказу є недоцільним, оскільки він не
є предметом такої експертизи».

З такою відповіддю ГО «КЮМП» не
згодна, оскільки в письмовому запиті№0317-01 від 17 березня 2009 року чітко
вказано, що е предметом громадської експертизи.

29 травня 2009 року, у режимі секретності
під головуванням першого заступника Міністра транспорту та зв’язку України
Володимира Работньова відбулося засідання Громадської ради Мінтрансзв’язку,
участь у якому взяли представники вибіркових (відбором керував перший заступник
В.Роботньов) громадських організацій, профспілок, науково-дослідних установ
галузі транспорту та зв’язку. ГО «КЮМП» жодним шляхом не повідомлено про
засідання Громадської ради, разом як і інші відомі громадські організації, які
активно діють на благо суспільства та обґрунтовано критикують діяльність
Міністерства транспорту та зв’язку.

Порушуючи право громадян на
участь у державних справах, особистою вказівкою першого заступника В.Роботньова
ГО «КЮМП» била відстороно від участі у Громадської ради, порушуючи окреме
доручення міністра транспорту та зв’язку Й.Винського від 06.03.2009 щодо
співпраці посадових осіб з громадськістю. І це в той час, коли Адміністративним
судом міста Києва розглядається позов ГО «КЮМП» до Володимира Роботньова щодо
заборони видання окремих доручень та розповсюдження суб’єктів підприємницької
діяльності.

Дуже приємно, що Конституційним
поданням Президента України вiд 08.05.2009 Про звернення до Конституційного
Суду України для вирішення питання про конституційність окремих положень
постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950, фактично
підтверджується обґрунтування позову КЮМП до В.Роботньова та невідповідності
Конституції України та законам надання окремих доручень посадовими особами,
розповсюджуючи їх на суб’єктів господарювання, оформлені не як
нормативно-правові акти органів виконавчої влади.

Також, звертаємо увагу Президента
України та Прем’єр-міністра України, що заступник міністра Роботньов В.,
розглянувши письмовий запит №0317-01 від 17 березня 2009 р., не має повноважень
прийняття рішення щодо відмови в проведенні або видання наказу з проведення
громадської експертизи. Тобто, дії посадової особи – першого заступника
міністра транспорту мають ознаки злочину, передбачені ч. 1 ст. 365
Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

Істотна шкода, заподіяна
службовою особою громадським інтересам полягає в недопущенні громадськості до
формування та реалізації державної політики закріплені ст. 38 Конституції
України, Указом Президента України від 15 вересня 2005 р. N 1276 "Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики", Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»
N 976, 05.11.2008. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2007 р. № 1035-р "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої
влади розвитку громадянського суспільства".

Враховуючи вищезазначене, з метою
забезпечення Конституції та законодавства України прошу:

1. притягнути першого заступника
міністра транспорту та зв’язку Володимира Геннадійовича Роботньова до
дисциплінарної відповідальності;

2. прийняте відповідне Урядове
рішення щодо усунення порушень чинного законодавства щодо участі у роботі
Громадських рад організацій, які не є громадськими та які представляють
інтереси не громадян а юридичних осіб (асоціації підприємств).

3. Зобов’язати Мінтрансв’язку
України організувати проведення громадської експертизи наказу МТЗ України №348
«Про затвердження Положення про порядок створення підприємств
транспортно-дорожнього комплексу, що функціонують за межами України» від
30.09.1997р.

Про результати розгляду заяви
просимо повідомити за адресою: 65045,
м
. Одеса, вул. Троїцька, 39, оф.11.

Додатки:

1. Копія письмового запиту №0317-01
від 17 березня 2009 р.

2. Копія листа №3622/04/10-09 від
13.04.2009р.

З повагою, Голова Президії Д.В.
Кешкентій

Теперь, надеюсь, понятно, почему
КЮМП не была включена в состав Общественного Совета Минтранса?

С.В.Горчаков, Морское административное право