Кабмин утвердил порядок использования средств для достройки ГСХ «Дунай-Черное море» в 2009 г.

2009-03-24 10:21:30

КМУ утвердил порядок использования средств в 2009 г., предусмотренных в Госбюджете, на мероприятия по строительству дамбы в рамках строительства глубоководного судового хода «Дунай-Черное море».


Об этом говорится в постановлении
правительства № 224 от 18 марта.

Данным постановлением Кабмин
также утвердил порядок использование средств из Госбюджета для поддержки
безопасной эксплуатации судоходных шлюзов и внутренних водных путей в 2009

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А 
                   від 18 березня 2009 р. N 224
                               Київ

                  Про внесення змін до постанови 
                    Кабінету Міністрів України
                   від 5 березня 2008 р. N 188
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 

     Внести до  постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 
2008  р.  N  188  (  188-2008-п  )   "Про   затвердження   Порядку
використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для підтримки експлуатаційно безпечного стану судноплавних шлюзів,
внутрішніх водних шляхів та здійснення заходів з будівництва дамби
в рамках проекту створення судноплавного каналу р.  Дунай -  Чорне
море"  (Офіційний вісник України,  2008 p.,  N 21,  ст.  602) такі
зміни:

     у назві і пункті 1 постанови слова  і  цифри    2008  році" 
замінити словами і цифрами "у 2009 році";

     у Порядку,      затвердженому      зазначеною      постановою 
( 188-2008-п ):

    у назві і пункті 1  слова  і  цифри    2008  році"  замінити 
словами і цифрами "у 2009 році";

     абзац третій пункту 3 виключити; 

     абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції: 

     "4. Закупівля  товарів,  робіт  і  послуг  за  бюджетні кошти 
здійснюється в установленому законодавством порядку.";

     пункт 5 викласти у такій редакції: 

     "5. Операції,  пов'язані з  використанням  бюджетних  коштів, 
проводяться   відповідно   до  Порядку  обслуговування  державного
бюджету  за  видатками  та  операціями  з  надання  та  повернення
кредитів, наданих    за    рахунок   коштів   державного   бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.".

 

 

 

      КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А 
                   від 5 березня 2008 р. N 188
                               Київ

              Про затвердження Порядку використання 
          у 2008 році коштів, передбачених у державному
         бюджеті для підтримки експлуатаційно безпечного
       стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів
        та здійснення заходів з будівництва дамби в рамках
              проекту створення судноплавного каналу
                      р. Дунай - Чорне море
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 

     1. Затвердити  Порядок  використання  у  2008  році   коштів, 
передбачених у   державному  бюджеті  (  107-17  )  для  підтримки
експлуатаційно безпечного стану  судноплавних  шлюзів,  внутрішніх
водних  шляхів  та здійснення заходів з будівництва дамби в рамках
проекту  створення  судноплавного каналу р. Дунай - Чорне море, що
додається.

     2. Визнати  такою,  що втратила чинність,  постанову Кабінету 
Міністрів України від 30 червня 2005 р.  N 528 ( 528-2005-п ) "Про
затвердження  Порядку  використання  коштів  державного бюджету на
підтримку експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів
та судноплавних шлюзів" (Офіційний вісник України,  2005 р., N 27,
ст. 1560).
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО 

     Інд. 21 
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 5 березня 2008 р. N 188

                             ПОРЯДОК 
                 використання у 2008 році коштів,
           передбачених у державному бюджеті ( 107-17 )
          для підтримки експлуатаційно безпечного стану
              судноплавних шлюзів, внутрішніх водних
            шляхів та здійснення заходів з будівництва
          дамби в рамках проекту створення судноплавного
                   каналу р. Дунай - Чорне море
 

     1. Цей Порядок визначає механізм  використання  у  2008  році 
коштів, передбачених    Мінтрансзв'язку   у   державному   бюджеті
( 107-17 ) за програмою "Підтримка експлуатаційно безпечного стану
судноплавних   шлюзів,   внутрішніх  водних  шляхів  та  заходи  з
будівництва дамби в рамках проекту створення судноплавного  каналу
р. Дунай - Чорне море" (далі - бюджетні кошти).

     Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінтрансзв'язку,  а 
розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня Державний департамент
морського і річкового транспорту.

     2. Державна  підтримка  надається  суб'єктам господарювання з 
урахуванням   фактичного   обсягу   валових   доходів,   одержаних
відповідно до законодавства такими суб'єктами від власників водних
транспортних засобів або  уповноважених  ними  осіб  за  виконання
робіт  із  забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних
шляхах та проходження суден через судноплавні шлюзи.

     Розподіл бюджетних  коштів  між   суб'єктами   господарювання 
здійснюється  пропорційно  протяжності  внутрішніх  водних шляхів,
закріплених за такими суб'єктами, а також з урахуванням інженерних
і технічних особливостей шлюзів.

     3. Бюджетні кошти використовуються для: 

     забезпечення судноплавного  стану  внутрішніх  водних  шляхів 
загального користування  шляхом  виконання  днопоглиблювальних 
тому    числі   розроблення   проектів),   тральних,   дноочисних,
скелеприбиральних,  виправних,  буксирних   і   пошукових   робіт,
утримання  навігаційного  обладнання,  а  також  створення  звалищ
ґрунтів для проведення  днопоглиблювальних  робіт  і  використання
земельних ресурсів для створення звалищ;

     створення  судноплавного  каналу р. Дунай - Чорне море шляхом 
виконання   днопоглиблювальних,   будівельно-монтажних   робіт   і
заходів,    передбачених    робочим    проектом   та   кошторисною
документацією,  що затверджені розпорядженням  Кабінету  Міністрів
України від 30 травня 2007 р. N 351 ( 351-2007-р );

     забезпечення безпечної    експлуатації    та   безперебійного 
пропуску суден через судноплавні шлюзи шляхом дотримання проектних
вимог  до  будівельних  та  гідротехнічних  конструкцій  і споруд,
технологічного електромеханічного обладнання судноплавних шлюзів;

     забезпечення охоронного режиму судноплавних шлюзів; 

     утримання, ремонту    та    вивчення     технічного     стану 
гідротехнічних  конструкцій  і споруд судноплавних шлюзів (шлюзові
камери,  водопровідні  галереї,  греблі,  відкоси,  маяки   тощо),
будівель  центральних  пультів  управління  шлюзів,  технологічних
будівель,  машин і обладнання,  суден технічного флоту,  ремонтних
баз  та  ремонтно-відстійних  пунктів технічного флоту,  ремонтних
майстерень та навігаційного обладнання;

     придбання основних і допоміжних матеріалів  (пально-мастильні 
матеріали,    метал,    цемент,    лісоматеріал,   труби,   фарба,
тросово-кабельна       продукція,        елементи        живлення,
світловипромінювачі, рятувальні засоби, медичні препарати, запасні
частини,  м'який інвентар,  спецодяг тощо),  запаси яких необхідні
для  забезпечення  роботи  судноплавних  шлюзів,  суден технічного
флоту,  машин,  механізмів,  обладнання, інструментів, а також для
створення безпечних умов праці;

     технічного переоснащення    тому  числі оплата проектних та 
дослідних робіт),  оновлення  обладнання  і  матеріально-технічної
бази підприємств, що виконують відповідні роботи;

     придбання та    виготовлення    спеціалізованої   техніки   і 
обладнання  (вузли  та  агрегати  до   суден   технічного   флоту,
навігаційне   обладнання,  засоби  зв'язку,  охоронна  та  пожежна
сигналізація,  вантажопідйомні машини і механізми, автотракторна і
водолазна   техніка,  гідравлічне,  електротехнічне  та  механічне
обладнання тощо);

     впровадження новітніх технологій,  зокрема інноваційних,  для 
забезпечення  безпечних  умов  судноплавства  на внутрішніх водних
шляхах;

     удосконалення нормативно-технічної  документації   з   питань 
виконання  робіт  на  внутрішніх водних шляхах (днопоглиблювальні,
дноочисні,  тральні і  пошукові  роботи,  утримання  навігаційного
обладнання),  системи  пропуску  суден  через  судноплавні шлюзи і
здійснення експлуатації та ремонту судноплавних шлюзів.

     4. Закупівля товарів,  робіт і послуг  за  рахунок  бюджетних 
коштів здійснюється у порядку,  встановленому Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

     Оплата виконаних робіт здійснюється  розпорядником  бюджетних 
коштів  (або одержувачем) у межах установлених обсягів видатків на
підставі актів фактично виконаних робіт за їх кошторисною вартістю
відповідно до умов договорів.

     Виконавці робіт  у  разі отримання попередньої оплати подають 
не пізніше ніж 5 числа місяця,  що  настає  за  звітним  періодом,
розпоряднику  бюджетних коштів інформацію про фактично використані
кошти попередньої оплати за  формою,  що  затверджується  головним
розпорядником бюджетних коштів.

     Одержувач бюджетних   коштів   подає   щомісяця  до  5  числа 
наступного періоду Мінтрансзв'язку звіт про виконання робіт.

     5. Операції,  пов'язані  з  бюджетними  коштами,  проводяться 
відповідно   до   Порядку  обслуговування  державного  бюджету  за
видатками ( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.

     6. Складення  та  подання  фінансової  звітності,   а   також 
контроль  за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів
здійснюються в установленому законодавством порядку.