Итоги работы отрасли морского и речного транспорта за 9 месяцев 2008 года

2008-11-10 15:01:04

Невзирая на нестабильную ситуацию на основных товарных рынках, работа морских портов остается позитивной и поддерживает стабильное развитие всего морского транспортного комплекса, – В.Работнев.


Доклад заступника міністра
транспорту та зв’язку Володимира Роботньова

За 9 місяців поточного року
Державний департамент морського і річкового транспорту може продемонструвати
позитивні зміни в роботі галузевих під¬приємств.

Незважаючи на нестабільну
ситуацію на основних товарних ринках України, робота морських портів  залишається позитивною та підтримує
стабільний розвиток всього морського транспортного комплексу.

Тарифна політика Міністерства
транспорту та зв“язку України щодо забезпечення швидкого та адекватного
реагування на зміни в кон”юнктурі, як внутрішнього, так і зовнішнього ринків,
вже на сьогодні починає приносити свої результати.

Вселяють оптимізм приріст обсягів
вантажопотоків, перероблених морськими торговельними портами, збільшення сум
отриманих доходів та платежів до Державного бюджету,  незважаючи на те, що реальні результати від
підвищення тарифів можуть бути оцінені тільки в кінці другого півріччя цього
року.

За 9 місяців поточного року
морськими торговельними портами досягнуто рекордного показника з переробки
вантажів, порівняно із відповідними періодами останніх 3-х років, який склав
близько 101,4 млн тонн. Це досить наочно продемонстровано у вигляді діаграми.

Забезпечено стабільну позитивну
динаміку зростання переробки експортних, імпортних та транзитних
вантажопотоків, що наочно продемонстровано у вигляді діаграми.

Темп зростання вантажопереробки
морських  торговельних портів склав
близько 9,5%, в той час  як обсяги
переробки портів південного басейну Російської Федераці, збільшено лише на
0,6%.

Це дозволяє констатувати факт
переорієнтації вантажопотоків на українські порти.

Найбільших показників з переробки
вантажів вдалося досягти наступним морським торговельним портам:

Одеський – понад  26 млн тонн; “Южний” – понад 16 млн тонн;
Іллічівський – 14,4 млн тонн; Маріупольський – 12,6 млн тонн.

Переробку експортних вантажів
збільшено у порівнянні із відповідним періодом минулого року більш ніж на 13%,
що складає 45,9 млн тонн.

Обсяг переробки транзитних
вантажів залишається майже на рівні минулого року, який склав 39,4 млн тонн.

Найбільших показників з переробки
експортних вантажів вдалося досягти наступним морським торговельним портам:

Маріупольський МТП – 9,8 млн т;
Одеський МТП – 9,0 млн т; МТП „Южний” – 7,8 млн т; Іллічівський МТП – 5,7 млн
т; Ізмаїльський МТП – майже 3,7 млн т.

Їх питома вага у загальному
обсязі переробки складає понад 84%.

Найбільших показників з переробки
транзитних вантажів вдалося досягти наступним морським торговельним портам:

Одеський МТП – майже 13,6 млн т;
МТП „Южний” – майже 8,2 млн т; Іллічівський МТП – майже 3,9 млн т;
Миколаївський МТП – 3,6 млн т;    
Маріупольський МТП – 2,4 млн т.

Їх питома вага у загальному
обсязі переробки транзиту складає близько 85%.

Майже 70% загального обсягу
переробки вантажів формується за рахунок внеску Одеського МТП – 26% (або 26,3
млн тонн), МТП «Южний» – 16,3 % (або 16,5 млн тонн), Маріупольського МТП –
12,4%, (або 12,6 млн тонн) та Іллічівського МТП – 14,2 % (або 14,4 млн тонн).

Близько 50 % вантажопотоків, що
пройшли через морські торговельні порти протягом минулого періоду, – це
вугілля, руда, чорні метали.

Майже 90% вантажопотоку вугілля
перероблено Керченським, Маріупольським, Миколаївським, Ізмаїльським морськими
торговельними портами та МТП “Южний”.

Майже 80% вантажопотоку руди
перероблено Іллічівським, Ізмаїльським морськими торговельними портами та МТП
“Южний”.

Близько 80% вантажопотоку чорних
металів перероблено Одеським, Іллічівським, Маріупольським морськими
торговельними портами та МТП “Южний”.

Такому позитивному зрушенню
сприяли ряд доленосних для галузі рішень уряду та Мінтрансзв“язку, особливо в
частині проведення ефективної тарифної та інвестиційної політики.

Відповідно до наказу Міністерства
транспорту та зв“язку України від 26.06.2008 № 772, до кінця поточного року на
58% буде підвищено ставки зборів та плат на послуги, що надаються суднам
закордонного плавання у портах України.

Прогнозованим результатом
прийняття такого рішення буде збільшення доходів морських торговельних портів
від даного виду послуг на 137 млн грн.

Наказом Міністерства транспорту
та зв“язку України від 26.06.2008 № 773 передбачено також підвищення тарифів на
комплекс робіт, пов”язаних з обробкою вантажів у портах України на 44%.

Підвищення тарифів на даний вид
послуг дозволить морським торговельним портам до кінця поточного року збільшити
доходи на 261,6 млн грн.

За прогнозами, до кінця поточного
року підприємствами галузі буде отримано близько 7 млрд грн доходів.

Чистий прибуток галузевих
підприємств прогнозовано зросте до 500 млн грн.

Прогнозований обсяг платежів до
Державного бюджету галузевими підприємствами складає майже 960 млн грн.

Тепер хочу перейти від прогнозів
до реальних фінансово-економічних показників роботи галузі.

За 9 місяців поточного року
підприємствами галузі на 29% збільшено доходи до рівня минулого року, сума яких
склала понад 6,1 млрд грн.

Більш ніж на 40 % до рівня
минулого року, збільшено показники отриманого чистого прибутку, загальна сума
якого по галузі склала майже 533,6 млн грн.

Платежі до Державного бюджету здійснювались
відповідно до завдань, поставлених перед галуззю урядом та міністром транспорту
та зв“язку України.

Так, сума коштів, сплачених
галузевими підприємствами до Державного бюджету, збільшена у порівнянні із
відповідним періодом минулого року, більш ніж на 17 %, та склала понад  півмільярда млрд грн.

За результатами впровадження
управлінських рішень щодо підвищення ефективності роботи підприємств та
оптимізації виробничого процесу, середньооблікову чисельність штатних
працівників в галузі морського і річкового транспорту скорочено на           5,9 %, що складає майже 45,5 тис.
осіб, працевлаштованих на підприємствах, що розвиваються.

В той же час, середньомісячна
заробітна плата у галузі зросла майже на 40 % і складає 2 тисячі 700 грн.

Здійснюються заходи і щодо
оптимізації виробничої структури галузі шляхом приєднання малоефективних
підприємств як структурних підрозділів до більш потужних та самодостатніх.

На даний час, ДП “Генічеський
морський торговельний порт” приєднано до ДП “Бердянський морський торговельний
порт”.

Розглядається питання щодо
приєднання ДП “Усть-Дунайський морський торговельний порт” до ДП “Бердянський
морський торговельний порт”.

Результати роботи морських
торговельних портів та інших берегових підприємств, з одного боку, демонструють
всі успіхи галузі, з іншого, вони як лакмусовий папірець, показують всю
недосконалість нормативно-правового забезпечення зовнішньоторговельних
відносин, податкової системи, незадовільну роботу пунктів пропуску через
державний кордон, застарілість та необхідність модернізації основних фондів
тощо.

Державні судноплавні компанії не
можуть похвалитись позитивними результатами роботи.

Протягом останніх років дедалі
зменшуються обсяги перевезень вантажів та пасажирів.

Так, за 9 місяців поточного року
державними судноплавними компаніями на 26,3% зменшено обсяг перевезень вантажів
до рівня відповідного періоду минулого року, який склав 895,4 тис. тонн.

Більш ніж на 5% зменшено і обсяг
перевезень пасажирів, який склав близько 260 тис. пас.

Проте дану інформацію не можна
вважати об’єктивною картиною того, що відбувається.

Під українським прапором
зареєстровано більш ніж 4 тис. 700 суден, загальним тоннажем близько 2,6 млн
тонн. Із них, тільки тисяча триста сімдесят належить державним
підприємствам.  Власниками інших
залишаються  приватні структури.

З метою забезпечення
об’єктивності аналізу діяльності національних судновласників, гостро постає
питання запровадження системи статистичної звітності і для приватних структур.

Що стосується державних
судноплавних компаній, то вони практично не функціонують у нормальному режимі.

У критичному стані знаходиться
ВАТ «Українське Дунайське пароплавство». Із року в рік спостерігається
стабільна динаміка зменшення перевезень, виведення суден із експлуатації у
зв`язку із моральною та фізичною застарілістю флоту.

Скрутною залишається і ситуація
на ЧМП. В глухий кут зайшла процедура санації підприємства, яка здійснюється
відповідно до Плану санації, погодженого з Мінтрансзв“язку. Дану роботу
перенесено виключно в судову площину, що не дозволяє виконувати заплановані
заходи.

Погіршує ситуацію і відсутність
механізму підтримки вітчизняних судновласників, розробка якого передбачена
Рішенням Ради національної безпеки і оборони України “Про заходи щодо
забезпечення розвитку України як морської держави”.

Не можна заперечувати і той факт,
що суттєвим стримуючим фактором розвитку ринку транспортних перевезень,
незважаючи на стрімке збільшення попиту, є недосконалість роботи прикордонних
та митних служб.

Відсутність злагодженої та
оперативної роботи даних органів практично відлякуює судно- та вантажовласників
від українських портів.

Українські порти працюють в
умовах жорсткої конкуренції з портами країн Чорноморського та Азовського
регіонів, де вже на сьогодні ефективно працюють логістичні центри, впроваджено
новітні інформаційні та телекомунікаційні технології електронного повідомлення
та оформлення вантажів.

Час обслуговування суб’єктів
перевезень йде на хвилини.

Тривалість та складність митних
процедур та процедур проходження вантажів через державний кордон України просто
відлякує найпотужніших гравців на ринку морських перевезень, серед яких і
транснаціональні судноплавні компанії, яким належить по 10-20% світового ринку
контейнерного судноплавства.

Державний департамент морського і
річкового транспорту, зі свого боку, активно працює щодо вирішення даної
проблеми шляхом ініціювання будівництва нових пунктів пропуску через Державний
кордон України, будівництва “сухих портів”, спрощення митних процедур тощо.

Проте навіть найактивніші дії
Мінтрансзв“язку не можуть в повній мірі забезпечити ефективність отриманого
результату без розуміння і підтримки з боку Держмитслужби, Держприкордонслужби,
місцевих органів влади та інших органів, до компетенції яких і відносяться дані
питання.

На жаль, наші пропозиції щодо
істотного спрощення процедур проходження вантажів через Державний кордон
України, не знайшли розуміння з боку відповідальних за це органів виконавчої
влади та Кабінету Міністрів України.

Незважаючи на це, Державним
департаментом морського і річкового транспорту буде продовжено роботу щодо
внесення істотних, принципових змін в організацію митного контролю вантажів
та  приведення його до європейських
стандартів.

Одним із найважливіших завдань
щодо забезпечення конкурентоздатності українських портів є залучення інвестицій
у розширення їх переробних спроможностей. Мається на увазі реконструкція,
модернізація існуючих та будівництво нових перевантажувальних комплексів,
складських майданчиків, залізничних гілок, автошляхів тощо.

За попередніми підсумками,
підприємствами галузі освоєно капітальних інвестицій на суму понад  612 млн грн, що майже на 50% перевищує
показник відповідного періоду минулого року.

В тому числі коштів Державного
бюджету України освоєно на суму понад  30
млн грн, що більш ніж у 2 рази перевищує показник відповідного періоду минулого
року.

Знову хочу зупинитись на тому,
що  конкретно зроблено протягом минулого
періоду.

Миколаївським МТП спільно з ТОВ
„Ай-Сі-Ел Україна” завершено основне будівництво комплексу по переробці
лісоматеріалів. На вказані цілі підприємством освоєно 14,7 млн грн.

Відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 05.12.2008 № 1110-р МТП „Южний” розпочато
інвестиційний проект з будівництва перевантажувального комплексу генеральних
вантажів відкритого зберігання на причалі № 9, кошторисною вартістю 318 млн
грн. Завершення будівництва планується вже у 2010 році.

Одеським МТП завершено
будівництво перевантажувального комплексу на базі причалу № 29-1, потужністю
1200 тис. тонн на рік.

На сьогодні, портом ведеться
будівництво 5-ї черги транспортної естакади, потужністю 2750 автомобілів на
добу та загальною кошторисною вартістю 203, 4 млн. грн.

Ренійським МТП спільно з ТОВ
„Укрчем” завершено роботи по будівництву комплексу з переробки нафтопродуктів,
потужністю 150 тис. тонн на рік. На вказані цілі освоєно 1,6 млн грн.

Ведеться робота щодо
модернізації, реконструкції та капітального ремонту 6 судноплавних шлюзів.

З початку поточного року на
вказані цілі освоєно більш ніж 11,6 млн грн.

До кінця року заплановано
провести ремонтні та інші роботи загальною вартістю близько 12,3 млн грн на
Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському, Каховському та
Запорізькому судноплавних шлюзах.

Проведено фінансове оздоровлення
ДП «Дельта-лоцман».

Відновлено роботи по завершенню
будівництва глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море.

Відновлено роботи з будівництва
огороджувальної дамби в рамках даного проекту.

За 9 місяців поточного року
фактично профінансовано 57, 4 млн грн. В тому числі:

– із загального фонду державного
бюджету – 19,1 млн грн;

– власних коштів ДП
«Дельта-лоцман» – майже 38,3 млн грн.

На даний час судновим ходом вже
пройшло понад 1760 суден.

З метою забезпечення оновлення
спеціального флоту для використання на внутрішніх водних шляхах, здійснюється
будівництво несамохідної ґрунтовідвізної шаланди на Кілійському судноремонтному
заводі. Вже на сьогодні виконано робіт на суму понад 500 тис. грн.

 

Підбиваючи підсумки  вищесказаного, хочу окреслити основні
тенденції у галузі морського і річкового транспорту за результатами роботи з
початку поточного року:

– збільшення основних
фінансово-економічних та виробничих показників, що значною мірою пов’язано з
ефективною тарифною політикою;

– прогнозоване зростання
заробітної плати на підприємствах підгалузі (на 33% у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року);

– збільшення заробітної плати у
частці витрат – як складова на шляху до європейського рівня заробітних плат.

– на стадії завершення
знаходиться розробка змін до нормативних документів, що регулюють тарифну
політику в морській транспортній галузі. Зміни, що вноситимуться
запропонованими актами, будуть сприяти поліпшенню і удосконаленню системи
ціноутворення у галузі та приведенню портових тарифів у відповідність до
ринкових умов;

– подальше зростання виробничих
та фінансово-економічних показників можливе виключно за рахунок подальшого
розвитку інфраструктури морських торговельних портів шляхом залучення
інвестицій них коштів.

У сфері інвестиційної діяльності
галузі морського і річкового транспорту, незважаючи на досить стабільну
позитивну динаміку, є ряд негативних тенденцій.

Без своєчасного втручання суттєво
погіршити ситуацію щодо реалізації проектів розвитку морських торговельних
портів може відсутність внесених в установленому порядку змін в існуючі
нормативно-правові акти, які практично не враховують специфіки діяльності
морського транспорту.

Одним із першочергових кроків у
даному напрямку повинно стати приведення розпорядження Кабінету Міністрів
України від 07.05.2008 № 703-р „Питання укладення деяких договорів” у
відповідність до Указу Президента України „Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року „Про заходи щодо забезпечення
розвитку України як морської держави”. У якому передбачити наступні зміни:

1. Забезпечити укладення
договорів про інвестиційну діяльність та управління майном виключно в порядку,
встановленому Законом України „Про управління об’єктами державної власності”.

2. Затвердити типовий договір про
інвестиційну діяльність. У якому передбачити:

– збереження права власності
держави на об’єкти, що належать до державної власності;

– гарантування прибутку держави
на рівні, не меншому за  існуючий;

– обов’язок інвестора щодо
передачі новозбудованих об’єктів у власність держави після закінчення дії
строку договору;

– збереження трудових та соціальних
гарантій підприємств у зв’язку з можливою зміною працедавця.

3. З метою спрощення процедури
надання у концесію об’єктів інфраструктури морського транспорту, запропонувати
внесення змін до Закону України „Про концесії” в частині спрощення процедури
надання концесії на управління об’єктами інфраструктури морського транспорту і
встановлення критеріїв поділу об’єктів в залежності від ступеня державного
значення.

4. Звернутись до Кабінету
Міністрів України щодо необхідності упорядкування питання надання права
постійного користування на землями водного фонду, на яких знаходяться
акваторії, що підлягають відведенню морським торговельним портам.

Підбиваючи підсумки роботи
галузі, бачимо, що Укрморрічфлоту, Мінтрансзв“язку  спільно з організаціями і підприємствами
галузі, а також громадськими організаціями, вдалося вирішити ряд основних
стратегічних питань, виконати завдання по наповненню державного бюджету та
іншим основним фінансово-економічним показникам. Це дозволяє оцінити роботу
департаменту в цілому позитивно.

Основне завдання до кінця
поточного року – не знижувати набраних темпів роботи та наполегливо і методично
вирішувати проблеми, що стримують подальший розвиток галузі.

Украинская транспортная газета "Моряк"