2008-09-11 08:43:37

Галузева угода між Міністерством транспорту та зв’язку України і Профспілкою робітників морського транспорту України а 2006-2009 роки, підписана міністром транспорту та зв’язку.

1. Загальні положення

Вимоги першого розділу Угоди виконані, вона 
підписана 23 січня 2006 року, своєчасно зареєстрована в Міністерстві
праці та соціальної політики України  9
лютого 2006 року за № 5.

Спільним листом Укрморрічфлоту і голови Профспілки робітників морського
транспорту України  від 10.03. 2006 р. №
Од 04/08 – 83   Підприємствам  і профспілковим комітетам запропоновано взяти
Угоду до керівництва і виконання.

Галузева угода доведена до підприємств, установ та організацій морського і
річкового транспорту (далі – Підприємства) шляхом друкування тексту галузевої
угоди і  8-ми  додатків до неї в газеті «Моряк» від 22.02
2006 № 8  українською мовою  та від 
07.04.2006  № 14 російською мовою.
У червні  2006 року брошура з текстом
галузевої угоди і додатками  до неї на
українською і російською мовами видана Центральною радою Профспілки робітників
морського  транспорту України.

В липні 2006 року Підприємствам розіслано 
Угоду у формі брошури, в якій 
вона  надрукована  українською і російською мовами.

 

2. Сприяння розвитку виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості,
запобігання банкрутству підприємств

Пункт 2.1.  щодо розроблення у 2006
році Програми розвитку морського транспорту України до 2020 року був включений
робочою комісією  до галузевої угоди,
виходячи з того, що  в кінці року буде
розроблена Концепція  розвитку морського
і річкового транспорту до 2020 року і на її основі буде розроблена Програма
розвитку  морського транспорту до 2020
року.

Враховуючи, що в нашій галузі діє «Програма соціально-економічного розвитку
морських портів України до 2010 року», в рамках якої здійснюється  розвиток основних  морських портів за рахунок коштів самих підприємств,
і відсутність підтримки урядовими органами 
пропозицій про виділення  з
державного бюджету країни коштів на розвиток морської галузі  реалізацію пропозиції галузевої угоди,
викладеної в пункті 2.1. Угоди відкладено на невизначений період. Спрогнозувати,
коли пункт 2.1. може бути виконаний. сьогодні нереально. Його доцільно вилучити
із галузевої угоди. Тим більше, що 
Указом Президента України від 20.05.2008 № 463/2008 введено в дію   рішення Ради національної безпеки і оборони
від 16.05.2008 «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської
держави»,   розпорядженням  уряду України від 16 липня 2008 р  №1051-р схвалена Стратегія розвитку морських
портів України до 2015  року, якими
передбачені відповідні заходи розвитку морського транспорту України,  що за термінами виконання  і за змістом відрізняються від тих заходів,
які передбачаються галузевою угодою і мають пріоритет перед нею.

Таким чином, пункт  2.1 галузевої
угоди не реалізувався    через об’єктивні
обставини, які склалися в галузі.   Його  слід замінити в  галузевій 
угоді на дії Мінтрансзв’язку і Укрморрічфлоту, спрямовані на
забезпечення виконанню заходів, які намічені вказаними рішенням РНБО від
16.05.2008  і розпорядженням  Уряду 
від 16.07 2008  і покладені  на Мінтрансзв’язку  як виконавця.

Разом з тим, слід відзначити, що робота з розвитку виробництва  в галузі велась і ведеться,  про що свідчать результати діяльності
галузі  у справі впровадження інвестицій.  За статистичними даними за перше півріччя
2008 року освоєно 356,2  млн грн
капітальних інвестицій, у тому числі в основний капітал 235,1 млн грн ( проти
відповідно 273,6 млн грн і 186,2 млнгрн у той же період 2007 року). В першому
півріччі 2008 року введено в дію основних фондів на 407,2 млн грн проти 146,3
млн грн в першому півріччі 2007 року. З них введено в дію об’єктів виробничого
призначення 387,6 проти 132,8 млн грн в 1-му півріччі 2007 року- майже у 3 рази
більше. Із освоєних 356,2 млн грн 348,8 млн грн.  (97,9 %) здійснено за власні кошти
підприємств і організацій

Розглядаючи пункт 2.2  галузевої
угоди, відзначимо, що Концепція тарифної політики  морської 
галузі розробляється в контексті 
концепції тарифної політики всієї транспортної галузі.  Проект, вірніше витяг з проекту тарифної
політики на транспорті було опубліковано в галузевому журналі «Транспорт»       за квітень  2007 року. Навколо цього питання ведуться
певні дискусії, але щодо Концепції тарифної політики інформацію  отримати не вдається.

В той же час робота  з удосконалення
тарифів ведеться постійно і є певні результати: 
Тарифна політика повинна бути гнучкою і оперативно коригуватися  відповідно до ситуації на світовому ринку
перевезень вантажів та змін її структури.

Тарифна політика  морських
портів  України та інших суб’єктів
господарювання на цьому ринку регулюється трьома  основними нормативними актами: наказом
Мінтрансзв’язку України від 31.10.1995 № 392 «Про затвердження Збірника тарифів
на роботи та послуги, що надаються вантажовласникам морськими портами»,
постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 «Про портові збори» та
наказом Міністерства транспорту України від 15.12.2000 №711 «Про внесення змін
та доповнень до зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських
торговельних портах».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» Міністерство транспорту та зв’язку
України має право вносити зміни до вищезазначених нормативних актів.

В звітному періоді введений в дію наказ Мінтрансзв’язку від 06.12.2007

№ 1128 «Про знижки до граничних акордних ставок плати за виконання
навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами у портах
України», який створює привабливі умови для вантажовласників. Порти отримали
право самостійно встановлювати знижки до граничних акордних ставок та  транзитних вантажів у розмірі не більше, ніж
15 %. 

Відповідно до наказів Мінтрансзв’язку України від 26.06.2008 № 772 та № 773
внесені  зміни до наказу  Міністерства транспорту України від
31.10.1995   № 392 «Про затвердження
Збірника тарифів на роботи та послуги, що надаються вантажовласникам морськими
портами» та наказу  Міністерства
транспорту України від15.12.2000 № 711 «Про внесення змін та доповнень до
зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах».

Для розгляду на засіданні уряду 20.08.2008 внесений проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про портові збори,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 № 1544 «Про
портові збори». Згідно з запропонованими змінами тарифи на переробку вантажів
зростуть на 44 %, портові збори та збори і плати до кінця 2008 року підвищаться
на 58 %.

Крім цього зараз укладаються договори між портами і УкрНДІМФом на розробку
нових редакцій Збірника тарифів, Зборів і плат та портових зборів, які
відповідатимуть сучасним вимогам та ситуації, яка склалася в морських
торговельних портах, коли у зв’язку із зміною технологічних схем, пере-
форматуванням питомої ваги витрат, які входять до собівартості робіт, низько-
тарифні вантажі навіть після кількох етапів підвищення акордних ставок є
нерентабельними і доходи, отримані від їх переробки, не перекривають навіть
собівартості робіт. Разом з цим, розмір ставок на переробку високотарифних
вантажів при подальшому збільшенні їх по всій номенклатурі може призвести до
зниження конкурентоздатності українських портів у порівнянні з портами
Чорноморського регіону та портами Прибалтики. Необхідні кошти на відновлення
гідротехнічних споруд, підтримання нормативних глибин біля причалів та на
підхідних каналах тощо. Без внеску портів вирішити цю проблему дуже важко.

Що стосується  п. 2.3 ,  то добитися виділення з бюджету коштів для
потреб морського і річкового транспорту важко. В певній мірі фінансується
аварійно-рятувальна готовність, навігаційне забезпечення судноплавства.

Міністерство продовжує вживати 
заходів для  вирішення цього
питання в інтересах галузі. Але в бюджеті на 2008 рік відповідних коштів для
морського і річкового транспорту не виділено, крім відповідних сум для  ДП «Укрводшлях», що в певній мірі
фінансується урядом.

Певна увага приділяється виконанню інших пунктів розділу 2 галузевої угоди.

Фінансовий відділ Укрморрічфлоту  при
затвердження фінансових планів     (п.
2.4   ГУ) звертає увагу на  виділення в фінансових планах підприємств
коштів фінансування соціальних програм.

За інформацією нормативно-правового відділу Укрморрічфлоту у статутах
державних підприємств морського і річкового транспорту в статті «Управління
підприємством» передбачена участь трудового колективу в управлінні
підприємством. Тим більше, що «рішення  
з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства,
виробляються і приймаються його органами управління за участі трудового
колективу і уповноважених ним органів», сказано в підпункті 9 статті 65 розділу
7 «Підприємство»  «Господарського кодексу
України», тобто пункт 2.5. галузевої угоди виконується.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2006 № 1134
«Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2007
рік» норматив відрахування дивідендів з чистого прибутку складає  15% (а не 50 %, як було в попередні роки),
тобто п.2.6. виконано

Що стосується пункту 2.7. галузевої угоди, то Укрморрічфлот щорічно  з урахуванням пропозицій галузевих
науково-дослідних і проектних установ, які залучаються до підготовки   плану, розробляє тематичний план
науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт, спрямований на забезпечення
галузі нормативно-правовою документацією, який розглядається науково-технічною
радою Мінтрансзв’язку і затверджується міністерством. Тендерний комітет  Укрморрічфлоту  оголошує тендер для конкурсного розміщення
замовлень на виконання тем плану, підбирає учасників з числа галузевих НДІ,
морського університету, морської академії, Київського інституту водного
транспорту та інших,  які на
найбільш  вигідних для галузі умовах  зможуть виконати кожну тему. Розвиток
галузевої науково-дослідної мережі та взаємодії науково-освітніх закладів  забезпечуються через виконання щорічних
тематичних планів науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт (НДПКР)
Укрморрічфлоту. Але  обсяги  фінансування на  розвиток галузевої науково-досліднї
мережі  виділяються   в обмежених розмірах  і не сприяють стабілізації  та всебічному розвитку  галузевої науки. Взаємодія науково-дослідних
і науково-освітніх закладів потребує покращення.

Наприклад, План науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт
Укрморрічфлоту на 2008 рік затверджений наказом 
Мінтрансзв’язку  від         06.05 2008 р. № 506,  в 1-му півріччі тендер (торги на закупівлю
науково-дослідних робіт не проводився, договори на виконання  науково-дослідних робіт не укладалися і
фінансування було відсутнє. УкрНДІМФ в першому півріччі виконав ряд робіт без  фінансування, зокрема «Стратегію розвитку морських
портів на період до 2015 року»;  «Аналіз
підсумків роботи підприємств морського і річкового транспорту  України в осінньо-зимовий період 2007 – 2008
рр.».

В 2006 р.  на виконання НДПКР
науково-дослідними установами Укрморрічфлоту витрачено тис. грн, в 2007 році
999,05 тис. грн, за 1 півріччя 2008 року  
тис.грн.  Ці обсяги
фінансування  не сприяють стабілізації і
всебічному розвитку галузевої науки.

Виконання вимог галузевої угоди сприяло досягненню певного позитивного
результату в господарській діяльності галузі.

В першому півріччі 2008 року морські порти збільшили обсяг переробки
вантажів на 8.0 %, у тому числі експортних – на 6,0 %, імпортних – на 53,3 %,
транзитних – на

1,4 %, каботажних – на 5,2 %. збільшена кількість перевезених пасажирів –
на 8,8 % у порівнянні з відповідним періодом 2006  року .

Обсяг  перевезення вантажів флотом
ДСК і портів  cкоротився на 22,1%. На 2,1
% зменшилась кількість перевезених пасажирів. Продукція судноремонтних заводів
виросла  у порівняних цінах на  24,8 %.

Зменшили обсяг переробки вантажів у першому півріччі 2008 року проти  першого півріччя 2007 року  порти Білгород-Дністровський, Керченський,
Маріупольський і Херсонський практично з незалежних від них причин.

В першому півріччі 2008 року 
(проти  1 півріччя  2007 року) доходи підприємств, установ і
організацій збільшились на 24,6 %, витрати – на 25,6 %, а чистий  прибуток – на 21,9 %  у порівнянні 
з першим півріччям 2007 року. 
Зростання витрат перевищує ріст доходів у портах.  На інших підприємствах доходи  більші, ніж витрати.

Фінансові показники  вимагають і  надалі великої уваги  до зростання доходів, скорочення витрат,
збіль¬шення прибутку підприємств.

Пункти галузевої угоди стосовно 
забезпечення продуктивної зайнятості в основному виконуються. Майже всі
підприємства мають в колективних договорах 
розділ щодо забезпечення зайнятості працівників, слідкують за рівнем
плинності кадрів, щоб він не перевищував 7 % середньооблікової кількості
штатних працівників, але на практиці цей рівень більшістю підприємств
перевищується.

В першому півріччі 2007 року створено 1708 робочих місць, ліквідовано 564.
У відповідному періоді 2006 року  було
створено 981 робоче місце, ліквідовано 1755.

Галузева програма зайнятості не розроблялася, оскільки не була затверджена
державна програма зайнятості в Україні, на базі якої повинна була розроблятись
галузева програма зайнятості. Кількість створених нових робочих місць перевищила
кількість ліквідованих робочих місць.

Слід більше приділяти уваги виконанню 
інших пунктів другого розділу Угоди. зокрема щодо забезпечення
продуктивної зайнятості, передбачення в колективних договорах коштів на  підвищення кваліфікації своїх кадрів.

 

3. Оплата і нормування праці

За інформацією під¬приємств і організацій, всі вони   встановили 
мінімальні тарифні ставки (посадові оклади) на кінець першого півріччя
2008 року, не нижчі  рівня мінімальної
зарплати в Україні (525 грн, в Іллічівському МТП, ДП «Агентство морської
безпеки, ДП «Устьдунайводшлях» – по 520 грн), а значна частина підприємств
перевищила цей рівень. Наприклад мінімальна тарифна ставка складає в МТП Южний
– 1010 грн, в Одеському МТП 747 грн, в 
СМТП Октябрськ – 675 грн, Держфлотінспекції – 630 грн, ДСК «Укркомфлот»
– 600 грн, в Євпаторійському МТП-620 грн, в ДП «Адміністрація річкових портів і
ДП «Укрводшлях» – 610 грн, ДП «Держгідрографія» 538 грн. Останні підприємства
встановили мінімальну тарифну ставку в розмірі 525 грн  на 01.07.2008 р.

Що стосується спів¬відношень місячних тарифних ставок (окладів) окремих
професійно-кваліфікаційних груп працівників, то через нестабільний фінансовий
стан більшість під¬приємств не привела їх до вимог галузевої угоди.

Середньооблікова чисельність штатних працюючих в першому півріччі 2008 року
склала 45864 чол. –зменшилась на 
2276  чоловік ( 4,7  %) проти 48140 чол. в  1 півріччі 2007 року.

Середньомісячна заробітна плата  в
розрахунку на одного штатного працівника в першому півріччі 2008 року досягла 2623,0
грн збільшилась на 283,0 гривні (32,5 %, 
було 1980 грн),  фонд оплати праці
штатних працівників склав 721818,4 тис. грн ( у 
1 півріччі 2007 р. – 
571983,1  млн грн), тобто виріс на
149835,3 млн грн. (26,2 %).

Темп приросту середньомісячної заробітної плати за півріччя  2008 р. 
склав  32,5 % проти  21,0 % за відповідний період минулого року.

Рівень середньомісячної   заробітної
плати на підприємствах як одного так і різних видів діяльності в розрахунку на
одного  штатного працівника суттєво
відрізняється, що видно з нижченаведених даних за  перше півріччя 2007 і  2008 року.

Хоча в загальному середньомісячна заробітна плата в першому півріччі 2008
року підвищилась проти рівня  1-го  півріччя 2007 року на 32,5  %, 
на  ряді  підприємств вона збільшена  більш суттєво, у тому числі в  Миколаївському МТП – на 56,7 %, в СМТП
Октябрськ – на 78,1%, на Керченському СРЗ – на 58,7 %, в Феодосійському МТП –
на  40,2 %, Одеському МТП –  на 29,4 %, в ДП «Укрводшлях» – на 37,4 %, в
Інспекції з питань підготовки і дипломування моряків – на 34,2 % і т.д.

Зрозуміло, що на значній частині підприємств зарплата зростала повільніше,
ніж середня.

Значна частина під¬приємств не приділяє належної уваги нормуванню праці,
особливо  професіоналів, службовців,
робітників-почасовиків, що видно із інформацій підприємств  про стан нормування праці за звітний
період…

Відповідно до Закону України  «Про
колективні договори і угоди» (стаття 7) і Кодексу законів про працю України
(стаття 13) в колективному договорі як і в галузевій угоді необхідно приділяти
серйозну увагу питанням нормування і оплати праці. Галузева угода і абсолютна
більшість  колективних договорів ці
питання виділили в окремий розділ. Частина підприємств і організацій в
заголовок розділу  винесла тільки «Оплату
праці».

Певна частина підприємств – і серед них навіть такі великі підприємства як
Одеський, Ренійський, Южний, Керченський морські торговельні порти та інші – не
включили до колективних договорів розділу про нормування праці, що свідчить про
бажання керівників відділів організації праці і заробітної плати  цих підприємств не обтяжувати себе
зобов’язаннями з удосконалення нормування праці.

Більш повно і конкретніше ці питання відображені в колективних договорах
Херсонського і Миколаївського портів, в яких передбачено, що норми підлягають
обов’язковій заміні  в міру проведення
атестації та раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки,
прогресивної технології, 
організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання
продуктивності праці; адміністрація зобов’язується  встановлювати норми виробітку (часу)
відповідно до організаційно-технічних умов праці, рівня впровадження нової
техніки та прогресивної технології; введення, заміну і перегляд норм робити за
узгодженням з профспілковим комітетом; 
норми праці встановлюються на невизначений термін і діють до їх
перегляду у зв’язку із зміною організаційно-технічних умов, на які вони були
розраховані;  про введення нових і заміну
діючих норм більш напруженими адміністрація 
сповіщатиме працівників не пізніше ніж за один місяць  до їх запровадження; адміністрація  зобов’язується щорічно спільно з профкомом
розглядати стан нормування праці і приймати відповідні рішення, спрямовані на
його покращення; трудовий колектив 
зобов’язується всіляко сприяти 
виконанню встановлених норм виробітку (часу).

Заходи, які записали в колективний договір Миколаївський і Херсонський
порт, заслуговують на всіляку підтримку. 
Доцільно їх доповнити певними конкретними  зобов’язаннями  з перегляду норм на  переробку тих конкретних вантажів, які
необґрунтовано перевиконуються на високий процент, чи  розробкою плану перегляду норм, які легко
виконуються і не сприяють підвищенню ефективності праці; розроблення норм на
допоміжні роботи для робітників-почасовиків та іншими.

Що стосується галузевої угоди, то і в ній 
зобов’язання   з нормування  і стимулювання праці  відображені  
недостатньо повно.

Необхідно сказати, що  інформації,
які  надаються Укрморрічфлоту
підприємствами  про стан нормування праці
і його удосконалення, в більшості випадків 
неглибокі, в них відсутній належний 
аналіз, питання, рекомендовані Укрморрічфлотом, висвітлюються вибірково
і  поверхнево. Багато підприємств
обмежуються показом  процентів  виконання норм робітниками окремих
підрозділів, не розкривають  суті роботи,
проведеної на підприємстві за звітний період з удосконалення нормування.

В інтересах справи завжди доцільно знати ефективність удосконалення
нормування праці. Основними загальними показниками  економічної 
ефективності заходів з удосконалення праці, як і інших заходів з
наукової організації праці, є зростання продуктивності праці  та річний 
економічний ефект, а також  такі
показники як зниження трудомісткості продукції (роботи), відносна економія
чисельності працівників, приріст обсягів виробництва, економія робочого часу;
економія по деяких елементах собівартості 
продукції (роботи).

Необхідність покращення  стану  нормування – одне з актуальних завдань
керівників підприємств і фахівців з організації і оплати праці підприємств та
органу управління. Відображення в колективних договорах питань нормування
праці  і забезпечення їх виконання дадуть
суттєвий ефект, дозволять значно підвищити рівень нормування праці на
підприємствах, в установах і організаціях.

 

4. Робочий час і час відпочинку

Вимоги цього розділу Угоди, в основному, 
виконуються.

В першому півріччі 2008 року краще використовувався робочий час:
відпрацьовано 85,1 % від загального фонду робочого часу (у відповідному періоді
2007 року -84,2 %),  неявки з дозволу
адміністрації скоротились  на 12,0%, відпустки
з дозволу адміністрації – на 72,4 %,  
скоротились втрати через тимчасову непрацездатність – на 6,8 %, неявки у
зв’язку з переведенням на скорочений робочий день  зменшились у 
18 разів, простої скоротились на 40,4 % проти  першого півріччя  2007 року.

Питання розробки Типових правил внутрішнього трудового розпорядку
департаментом, роботодавцями не 
вирішене: не вишукані  кошти  для виконання 
такої роботи   науково-дослідною
установою. Ці правила  слід розробити в
2008 році, а в кожному колективному договорі Правила внутрішнього трудового
розпорядку під¬приємства  повинні бути
обов’язковим додатком.

 

5.  Охорона праці та здоров’я

Робота в цьому напрямі ведеться. Підприємства включають до колективних
договорів заходи з охорони праці та здоров’я, збільшують витрати на поліпшення
умов праці, зменшують кількість працюючих в умовах, які не відповідають
санітарно-гігіє¬нічним нормам, надають 
умови представникам Профспілки для здійснення громадського контролю  за охороною праці на виробничих об’єктах, виконують
інші вимоги галузевої угоди і колективних договорів щодо витрат на надання
медичної допомоги працівникам, харчування плавскладу, здешевлення харчування
працівників, збереження середнього заробітку працівникам у випадках звільнення
їх  від основної роботи в інтересах
Підприємств (обов’язкові медичні огляди, інструктажі, перевірка знань і т.п.).

В першому півріччі 2008 року  проти
відповідного періоду 2007 року зменшилась кількість нещасних випадків, скоєних
на підприємствах на 10 (було 47, стало 37).

Число смертельних випадків на підприємствах морського транспорту також
зменшилось  (було 4, стало 1). Крім того,
на підприємствах Укрморрічфлоту сталося 6 нещасних випадків із смертельними
наслідками, не  пов’язаних з
виробництвом,  проти 7  за аналогічний період минулого року.

Притягнуто до відповідальності за порушення нормативних актів з охорони
праці в першому півріччі  2008 року  363 працівники, у тому числі 153 посадових
особи – менше ніж в минулому році, хоча показники виявлених порушень досить
високі.

Підприємства в першому півріччі 2008 року 
проти   відповідного періоду 2007
року  у 2,2 раза уповільнили  роботу 
з атестації робочих місць, більша частина їх за останні два роки її не
проводить, хоча це  повинен бути процес
безперервний: атестовано 772 робочих місця 
проти 1708, ліквідовано 832 РМ проти 576. Певну увагу атестації робочих
місць   приділили  у першому півріччі 2008 року: Одеський МТП
(256 РМ)  Іллічівський МТП (73 РМ), СМТП
Октябрськ (62 РМ), Херсонський МТП (62 РМ), 
Миколаївський МТП (36 РМ), МТП Южний (33 РМ),  Білгород-Дністровський МТП (32 РМ), ВАТ УДП
(30 РМ), Маріупольський МТП (25 РМ), Керченський МТП (24 РМ), Ізмаїльський МТП
(22), Феодосійський МТП (15 РМ) та  ще
деякі Інші підприємства, НДІ, всі невиробничі установи і організації. не
проводили в першому півріччі  2008 року
атестації робочих місць, хоча в ряді випадків термін попередньої атестації
перевищує 5 років. Більшість малих підприємств, установ і організацій атестації
робочих місць не проводили і не проводять. Проблемою  запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу та
туберкульозу підприємства в певній мірі займаються, але централізовані заходи з
цього питання, на які б виділялися  і
бюджетні кошти, не схвалені, тобто Сторонами пункт 5.27 галузевої угоди  виконується малоактивно.

 

6. Соціальний захист, задоволення гуманітарних та духовних потреб

Хоча  навколо питання проведення
інвентаризації об’єктів  
соціально-культурного, медичного та спортивного призначення, що
перебувають на балансі під¬приємств, 
ведуться дискусії і розмови, практичних кроків  поки що не зроблено.   

Інші питання цього розділу, в основному, виконуються.

 

7. Робота з молоддю

Певна робота ведеться на підприємствах з цього питання, більше уваги
їй  приділяють профспілкові комітети
і  ПРМТУ. Належна  інформація про конкретні досягнення  з цього питання від підприємств не надійшла.

 

8. Гарантії діяльності профспілки

Свої зобов’язання орган управління, роботодавці в основному виконали.

Інформації про невиконання вимог цього розділу від підприємств чи їх
профспілкових комітетів не надходило.   

 

9. Соціальне партнерство і контроль за виконанням угоди

Цей розділ угоди  виконується не в
повному обсязі. На засіданні спільної робочої комісії питання партнерства
вирішені. Але Укрморрічфлот  не
дотримався  пункту 9.7.1.  цієї угоди, 
не  розглянув  спільно з Профспілкою  на засіданні колегії хід виконання галузевої
угоди за 2006 і 2007 роки.

Для покращення роботи з виконання галузевої угоди як підприємствами, так і
апаратом органу управління доцільно розглянути підсумки виконання галузевої
угоди за 2007 рік  і перше півріччя 2008
року на спільному засіданні колегії Укрморрічфлоту і Президії Центральної ради
Профспілки робітників морського транспорту України, затвердити заходи Сторін по
реалізації в 2008 і 2009 роках  галузевої
угоди на 2006 – 2009 роки, звернути увагу керівників підприємств і апарату
органу управління на допущені недоліки у виконанні Угоди і  зобов’язати вжити належних  заходів для своєчасного виконання завдань і
вимог галузевої угоди.

Источник: Украинская транспортная газета "Моряк"