Профком „Дельта-лоцман” жалуется в территориальную госинспекцию труда

2008-07-03 12:15:16

На массовые нарушения трудового законодательства.

Професійна спілка робітників
морського транспорту України

Первинна профспілкова організація

Державного підприємства
„Дельта-лоцман”

Начальнику Територіальної
державної інспекції праці – Головному державному інспектору праці Миколаївської
області

 

ТІТОВІЙ Н.В.

 

Шановна Наталіє Володимирівно!

До Первинної профспілкової
організації ДП «Дельта-лоцман» надходять заяви від членів профспілки про те, що
адміністрацією ДП «Дельта-лоцман» вони попереджаються про наступне звільнення
за пунктом 1 статті 40 КЗпП (через скорочення штату). Із заяв та доданих до них
копій повідомлень про звільнення вбачається, що скорочення посад передбачено
наказом директора ДП «Дельта-лоцман» від 19.06.2008р. № 419-з.

Відповідно до статті 494 КзПП
ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове
зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату
працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після
завчасного надання професійним спілкам інформації з цього питання, включаючи
інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників,
яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення. Аналогічні за
змістом вимоги містить стаття 22 Закону України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності», Галузева угода та Колективний договір, що діє на
підприємстві.

Інформації про наступні
звільнення до профспілкової організації завчасно, тобто до видання наказу №
419-з та попередження працівників про їх звільнення, від адміністрації ДП
«Дельта-лоцман» не поступало. Не наданий профспілковій організації для
ознайомлення і сам наказ № 419-з. Таким чином, адміністрацією ДП
«Дельта-лоцман» порушується законодавство про працю.

20 червня ц.р. від адміністрації
ДП «Дельта-лоцман» до профкому надійшла «Інформація про майбутню оптимізацію
штату працівників «Дельта-лоцман». Профком вважає, що надана «Інформація» за
змістом не відповідає згаданим вище законодавчим актам, Галузевій угоді та
Колективному договору через відсутність в «Інформації» обов’язкових до
розкриття суттєвих даних щодо наступного вивільнення працівників. Про це
профком 23 червня 2008 року повідомив адміністрацію підприємства (н/вих. № 55),
але заходів реагування на повідомлення профкому з боку адміністрації немає.

Із заяв членів профспілкової
організації вбачається, що реорганізація на підприємстві, в результаті якої
відбувається скорочення штату, носить штучний характер. Заздалегідь на
підприємстві створювались паралельні структурні підрозділи з функціями, які
дублюють функції вже існуючих підрозділів. Так, при наявності в структурі
відділу документального забезпечення був створений адміністративний відділ з
аналогічними завданнями і функціями, при наявності управління інформаційних
технологій створений відділ автоматизованих систем управління та комунікацій,
разом с існуючим управлінням кадрів – відділ по роботі з персоналом та інші.
Новостворені підрозділи комплектувались кадрами, в тому числі за рахунок
додатково прийнятий робітників, а зараз ліквідовуються існуючі підрозділи з
відповідним скороченням штату. Згідно пункту 2.1.8 Колективного договору
адміністрація зобов’язана приймати рішення з питань реорганізації, структурних
змін на підприємстві лише за погодженням з профкомом. Але накази про створення
нових підрозділів та ліквідацію існуючих не тільки не погоджувались з
профкомом, а навіть взагалі не доводились до його відома. Отже, видання цих
наказів є порушенням з боку адміністрації пункту 2.1.8 Колективного договору.

Первинна профспілкова організація
ДП «Дельта-лоцман» вважає, що адміністрацією ДП «Дельта-лоцман» допущені грубі
порушення трудового законодавства, законодавства про колективні договори та
професійні спілки і просить Вас втрутитися в ситуацію, що склалася, та дати їй
належну оцінку.

 

Додатки: 1. Колективний договір
між адміністрацією ДП «Дельта-лоцман» і трудовим колективом на 2007-2009 роки,
1 кн., в 1 прим.

2. Копія «Інформація про майбутню
оптимізацію штату працівників ДП «Дельта-лоцман», на 4 арк., в 1 прим.

3. Копія листа профкому від
23.06.2008р. № 55, на 4 арк., в 1 прим.

 

     

    З повагою

    Голова профспілкового комітету                                       В.В.Пивоваров